FAKTY

1 % na rzecz lokalnych organizacji [LISTA]

Rozliczamy się ze skarbówką. Można przekazać 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok na lokalne organizacje pozarządowe.

Ostatni rok pokazał, że na naszych wolontariuszy możemy liczyć również w sytuacjach kryzysowych, kiedy bezinteresownie wspierali pabianiczan zmagających się z chorobą COVID-19 i związaną z tym przymusową izolacją.

Dzięki środkom pozyskanym z 1% pabianickie organizacje pozarządowe mogą wykonywać swoją działalność statutową, czyli między innymi rozwijać pasje u dzieci i młodzieży, pomagać osobom niepełnosprawnym i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz sprawować opiekę nad zwierzętami.

Zachęcamy Państwa do wsparcia pabianickich społeczników przy okazji rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych za 2020 rok. Przy minimalnym wysiłku możemy osiągnąć maksimum korzyści dla naszego miasta. Zostawmy swój 1% w Pabianicach – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.

Termin rozliczenia PIT upływa 30 kwietnia 2021 roku.

WYKAZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO Z TERENU MIASTA PABIANIC UPRAWNIONYCH DO OTRZYMANIA 1% PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH ZA 2020 ROK W 2021 ROKU:

-Fundacja „Wakacje Marzeń” – KRS 0000272371

-Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Pabianicach – KRS 0000036204

-Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…” – KRS 0000227161

-„Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach” – KRS 0000052354

-Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze – KRS 0000003793

-Stowarzyszenie Abstynentów „Granica” – KRS 0000169770

-Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego – KRS 0000178499

-Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach – KRS 0000461812

TERENOWE JEDNOSTKI ORGANIZACJI POSIADAJĄCYCH STATUS OPP

(UWAGA! Celem przekazania 1% na daną jednostkę należy wpisać nr KRS oraz cel szczegółowy)

-Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka – KRS 0000283814
cel szczegółowy: Hufiec Pabianice

-Liga Obrony Kraju – KRS 0000086818
cel szczegółowy: LOK Walter Pabianice

-Polski Związek Filatelistów – KRS 0000201405
cel szczegółowy: Koło Pabianice Miasto

-Polski Związek Niewidomych – KRS 0000087884
cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach

-Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo – KRS 0000175353
cel szczegółowy: AIC Pabianice

-Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – KRS 0000113420
cel szczegółowy: Koło w Pabianicach

-Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta – KRS 0000069581
cel szczegółowy: Koło Pabianickie

-Polski Czerwony Krzyż – KRS 0000225587
cel szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach

-Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – KRS 0000106108
cel szczegółowy: Koło Powiatowe w Pabianicach

-Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212
cel szczegółowy: OSP Pabianice

-Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej – KRS 0000116212
cel szczegółowy: Zarząd Oddziału Powiatowego w Pabianicach

-Teen Challenge Polska – KRS 0000152376
cel szczegółowy: Teen Challenge Pabianice

GRUPY LOKALNE ORGANIZACJI POSIADAJĄCYCH STATUS OPP

(UWAGA! Celem przekazania 1% na daną grupę lokalną należy wpisać nr KRS oraz cel szczegółowy)

-Fundacja Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt – Viva! – KRS 0000135274
cel szczegółowy: MIAUCZYKOTEK