KRUCHTA

10.000 dla kościoła z funduszu sołeckiego

Renowacja ołtarza zamiast monitoringu na niebezpiecznym skrzyżowaniu.

Na wczorajszym zebraniu w Petrykozach głosowano m.in. nad wydatkowaniem pieniędzy z funduszu sołeckiego z ubiegłego roku – z puli zostało 10 tys. złotych. Dlaczego? Ponieważ – ze względu na przepisy RODO – zrezygnowano z monitoringu najniebezpieczniejszego skrzyżowania w gminie Pabianice (na trasie z Górki Pabianickiej w kierunku Piątkowiska).

Adam Żmudziński, członek Rady Sołeckiej, zaproponował, by te pieniądze przeznaczyć na renowację zabytkowego ołtarza w kościele w Górce Pabianickiej. Na 36 obecnych mieszkańców 19 osób głosowało „za”.

– Rada Sołecka ustaliła to wcześniej w swoim gronie, a później zadbała, by ten pomysł przeszedł większością. To jest fundusz sołecki, nie parafialny – więc te pieniądze powinny zostać wydane w inny sposób i na inny cel, z korzyścią i pożytkiem dla wszystkich mieszkańców – mówi nam oburzona uczestniczka zebrania.

Jak czytamy na stronie MSWiA, fundusz sołecki to środki wyodrębnione z budżetu gminy, zagwarantowane dla sołectwa na wykonanie przedsięwzięć służących poprawie życia mieszkańców. Aby przedsięwzięcie mogło być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, musi spełniać trzy warunki:

 • służyć poprawie życia mieszkańców,
 • należeć do zadań własnych gminy,
 • być zgodne ze strategią rozwoju gminy.

Choć kościół jest zabytkowy, a ochrona zabytków należy do zadań własnych gminy, to Regionalna Izba Obrachunkowa wskazuje:

“Art. 81. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami określa, że dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru może być udzielona przez organ stanowiący gminy, powiatu lub samorządu województwa, na zasadach określonych w podjętej przez ten organ uchwale. Wobec czego wskazanie we wniosku, że sołectwo zamierza przeznaczyć środki funduszu na prace przy zabytku nie wyłącza obowiązku stosowania procedury wymaganej przez art. 81 ustawy o ochronie zabytków i ochronie nad zabytkami w celu przekazania parafii dotacji na ten cel. Jeżeli parafia nie złoży w danym roku wniosku wymaganego zasadami udzielania dotacji, to organ wykonawczy nie ma prawa wydatkować tych środków. Tak więc z jednej strony sołectwo musi złożyć wniosek, w którym określa przekazanie środków na dany cel, a z drugiej parafia musi złożyć wniosek o dotację na dane przedsięwzięcie na zasadach określonych w uchwale rady gminy (…)”.

Parafia w Górce Pabianickiej nie złożyła wniosku wymaganego zasadami udzielania dotacji.

(Fot. archidiecezja.lodz.pl)


11 komentarzy do “10.000 dla kościoła z funduszu sołeckiego

 1. Skoro monitoring łamie przepisy RODO to należy zlikwidować monitoring we wszystkich miastach,na każdym skrzyżowaniu i dać pieniądze “czarnym”. !

  1. nie czarnym a na renowacje dziedzictwa naszej kultury, moi przodkowie budowli ten kościół, od pięciu pokoleń moja rodzina związana jest z tą parafią (udokumentowane), głosowałem za przekazaniem tych środków.

   1. Niestety nie zapoznali się państwo z obowiązującymi przepisami i niestety te pieniądze nie zostaną przekazane na ten cel, koniec kropka

 2. Cel szczytny ale niestety brak znajomosci prawa spowoduje ,że nie da się przeznaczyć tych pieniędzy na renowacje

  1. dzięki za merytoryczne podejście do tematu. tubylec i obserwstor przywróciliście mi wiarę w ludzi.

 3. Z tego co mi wiadomo, to parafia w Górce nie buduje, ani nie remontuje żadnego ołtarza. Pieniądze, pozyskane zgodnie z przepisami prawa mają być przeznaczone na odnowienie i zabezpieczenie obrazu św. Marii Magdaleny – patronki parafii, który znajduje się na zewnątrz ściany prezbiterium. Niech Maria Magdalena – pierwszy Świadek Zmartwychwstania, która jest wzywana w przypadku choroby oczu, zarobaczenia, niepogody, sama zdecyduje, czy odnowienie Jej obrazu jest godne słuszne i sprawiedliwe.

  1. no to “jeszcze lepiej”. a czy ten obraz jest zabytkowy? jeśli nie, to tymbardziej jego odnowienie nie jest zadaniem własnym gminy

   1. Tak, powyższy obraz jest zabytkowy. znajduje się na tyłach prezbiterium, w miejscu najbardziej narażonym na opady admosferyczne. Kto chętny niech nawiedzi kościół w Górce i sam zobaczy w jakim jest on stanie. A gwoli ściśłości, to redakcja mogła by się bardziej postawać i podrążyć temat a nie pisać bzdury. W ciągu ostatnich 9 lat wszystkie ołtarze w kościele w Górce przeszły konserwarcję i odnowienie. Więc osoba, która wam zgłosiła problem nie dość, że jest nieukiem ( ołtarz a obraz, fakt, niewielka róźnica), to do kościoła raczej nie chodzi…. wielka burza w szklance wody…

 4. Zrezygnować z monitoringu na rzecz takich prac. Absurdalne.
  A jeśli te prace są tak niezbędne, to może należałoby zwrócić się o wsparcie do ojca dyrektora z Torunia.
  Ten dostaje non stop olbrzymie pieniądze ze SP. Nawet z pieniędzy, które miały iść na pomoc ofiarom przestępstw! Z mocy decyzji pana zbyszka.

  1. Akurat monitoring na skrzyzowaniu przy osrodku zdrowia w Petrykozach to bzdura. Glownym powodem wypadkow tam to zle zaprojektowane skrzyzowanie i nieuwaga kierowcow.

  2. W czym ten monitoring miałby pomóc???zmniejszy ilość wypadków?zna pan to skrzyżowanie?

Comments are closed.