FAKTY

10 milionów co roku więcej dla Pabianic? Coraz bliżej do takiej opcji

Jest propozycja, aby cały pierwszy budżet Łódzkiego Związku Metropolitalnego przeznaczyć na walkę ze smogiem.

Senat przyjął w miniony czwartek projekt ustawy o Łódzkim Związku Metropolitalnym. Zakłada on zrzeszenie w związek metropolitalny Łodzi i gmin z sąsiednich powiatów.

Co oznacza utworzenie ŁZM dla naszego miasta?

Projekt ustawy przewiduje udział związku we wpływach z podatku PIT od jego płatników zamieszkałych na obszarze związku. Gdyby miał być dzielony proporcjonalnie do liczby mieszkańców, to dla Pabianic stanowiłoby to dodatkowy dochód rzędu ok. 10 mln zł w skali roku, które mogłyby zostać przeznaczone na m.in. komunikację, ochronę środowiska i planistykę.

Prezydent Pabianic aktywnie uczestniczył w pracach senackich komisji. Grzegorz Mackiewicz zaproponował, aby pierwszy budżet ŁZM przeznaczyć na walkę ze smogiem, polegającą m.in. na wymianie pieców.

Na ustawę czeka 30 samorządów, które 5 lat temu utworzyły Łódzki Obszar Metropolitalny. Szansa na powstanie metropolii łódzkiej była w 2015, ale wówczas rząd pozostawił ustawę bez rozporządzeń. Powstał “w zamian” Górnośląsko-Zagłębiowski Związek Metropolitalny, co uniemożliwiło realizację projektu tramwajowego w ramach łódzkiej metropolii.

Inicjatorem obecnego projektu jest senator Krzysztof Kwiatkowski. Za ŁZM opowiedziała się teraz większość senatorów ze wszystkich klubów, co jest niewątpliwie dobrym prognostykiem przed procedowaniem w Sejmie. Projekt poparł pabianicki senator Maciej Łuczak.