HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Bezrobotni rekruci i zebranie katolickie

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze.

(21 marca 1937) Wielkie zebranie katolickie. Zarząd Parafialnej Akcji Katolickiej przy kościele N. M. P. w Pabianicach urządza w niedzielę, dnia 21 bm. o godz. 5.30 po poł. w sali Domu Katolickiego przy ul. Żeromskiego Wielkie zebranie katolickie, na którym wygłoszą referaty: p. mecenas Franciszek Szwajdler z Łodzi na temat “Biada człowiekowi samemu na ziemi” i p. A. Pojarciowa, generalna sekretarka Zarządu Kat. Stow. Kobiet w Łodzi na temat “Rodzina – Kuźnią charakterów”. Uprasza się społeczeństwo katolickie m. Pabianic o liczne przybycie.

Z ruchu narodowego.  W środę, ub. odbyło się w lokalu własnym przy ul. Pułaskiego 13/15 zebranie koła Stronnictwa Narodowego w Pabianicach pod przewodnictwem p. Kacały. Na wstępie podano zebranym do wiadomości komunikaty zarządu i załatwiono sprawy bież. Referaty wygłosili p. Bejnoch oraz p. Zygm. Wajs, b. prezes młodzieży Wszechpolskiej w Poznaniu. Zebranie zakończono odśpiewaniem Pieśni bojowej.

Wyjeżdżający bezrobotni rekruci proszą o pomoc. W tych dniach kilku bezrobotnych otrzymało powołanie do służby wojskowej. Dużo z nich pozostaje już dłuższy czas bez pracy i otrzymuje jedynie pomoc z Komitetu Pomocy Zimowej w postaci bonów wartości 5 zł. na miesiąc, które w bieżącym miesiącu już wybrali. Wyjazd ma nastąpić już w najbliższych dniach po świętach. Będą oni musieli odbyć bardzo długą podróż, na którą mimo wolnego biletu jazdy potrzeba im trochę żywności i nieco gotówki. Apeluje się wobec tego, ażeby Opieka Społeczna bezrobotnym wyjeżdżającym, aby odbyć swój obowiązek obywatelski przyszła z pomocą i udzieliła im pomocy.

Źródło: Orędownik
oprac. Marzena Zawodzińska