HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Do aresztu za obrazę Polski

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze.

(12.04.1939) Niejaki Majer Ryszard, stały mieszkaniec Pabianic, urodzony w Polsce zamieszkały w Pabianicach przy ul. Młynarskiej 16 publicznie wyraził się obraźliwie o Polakach. Powiadomiona o fakcie tym policja niezwłocznie przybyła do miejsca zamieszkania Majera, którego aresztowano i osadzono w areszcie miejskim do dyspozycji władz sądowych.

Drugi podobny wypadek miał miejsce przy ul. Świętokrzyskiej 44, gdzie niejaka Zajfowa ubliżała Majkowskiemu Wacławowi tamże zamieszkałemu, dopuszczając się ponadto obelgi słownej Narodu Polskiego.

Źródło: Echo
wyszukał Sławomir Saładaj