HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Narada cechów

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze.

W Pabjanicach istnieje 10 cechów rzemieślniczych. Przed wojną niektóre z nich pracowały dość intensywnie; podczas wojny zaś wszystkie zawiesiły swą działalność. Obecnie, dzięki łódzkiemu Kołu starszych i podstarszych cechy te zaczynają się ożywiać.

W niedzielę, w lokalu Stowarzyszenia rzemieślników chrześcijan przy ulicy Zamkowej No 29, odbyła się narada wszystkich cechów pabjanickich, z udziałem delegata Koła łódzkiego p. M. Bawarskiego, celem zrzeszenia się cechów. Zebrani postanowili na wzór Łodzi utworzyć przy Stowarzyszeniu rzemieślników chrześcijan Koło starszych i podstarszych. Jednocześnie wystosowano podanie, podpisane przez obecnych, do magistratu, z prośbą o pozwolenie otwarcia Koła.

W dalszym ciągu postanowiono, aby posiedzenia odbywały się w każdą środę o godzinie 6 wieczorem. Uznano za pożądane i bardzo pożyteczne nawiązanie stałego kontaktu z łódzkiem Kołem, na każde zaś czwartkowe posiedzenie Koła w Łodzi wydelegować jednego ze swych delegatów.

Cechy oraz gospody biorą udział w uroczystości 100-letniego jubileuszu ustawy cechowej, łącznie z cechami łódzkimi.

W końcu postanowiono zwołać liczniejsze posiedzenie z udziałem właścicieli drobnego handlu i przemysłu, oraz ogrodników dla omówienia sprawy, połączonej z wyborami do Rady miejskiej.

Źródło: Gazeta Łódzka
oprac. Marzena Zawodzińska