HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Propagandowe samochody i pochodnie

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze.

(30.09.1937) XIV Tydzień L.O.P.P. (Liga Obrony Powietrznej i Przeciwgazowej) rozpoczęto w Pabianicach w sobotę, dnia 25 bm. objazdem motocykli z pochodniami po ulicach miasta. W niedzielę przejechały ulicami miasta samochody propagandowe, z których rozrzucano ulotki propagandowe L.O.P.P. Na ulicach miasta sprzedawano znaczki i samolociki na rzecz L.O.P.P. Po południu odbyła się w Miejskim Parku Wolności zabawa ogrodowa połączona z loterią fantową i zawodami baloników wodnych.

P.O.N. w Pabianicach. W sali posiedzeń Magistratu odbyło się organizacyjne zebranie celem utworzenia na terenie Pabianic Komitetu Funduszu Obrony Narodowej. Sprawę powołania Komitetu odroczono na razie. Ograniczono się jedynie do wyboru tymczasowego delegata na m. Pabianice. Delegatem został prezydent miasta p. Futyma. Sekretarzem jest p. Gallus.

Źródło: Orędownik
oprac. Marzena Zawodzińska