HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Zebranie Rady Miejskiej

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze.

(22.03.1937) Zebranie Rady Miejskiej. Na skutek złożonego przez Klub Radnych Narodowych wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w sprawie: ponownego rozpatrzenia umowy miasta Pabianic z Tow. Łódzkiej Elektrowni, rozpatrzenia kwestii długów Elektrowni miasta Pabianic, przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej K. K. O. oraz ponownego rozpatrzenia i uzupełnienia planu inwestycyjnego na sezon letni r. 1937 w celu zatrudnienia wszystkich bezrobotnych sezonowców – zostało posiedzenie Rady miejskiej wyznaczone na wtorek, dnia bm. o godz. 8 wiecz. w sali O. S. P., na którym prócz powyższych spraw przedłożony zostanie preliminarz budżetowy miasta na rok 1937/38.

Sprawa porządków sanitarnych. Tutejszy Komisariat P. P. zwraca uwagę na obowiązek mieszkańców doprowadzenia swych mieszkań do należytej czystości, celem unicestwienia zarazków szerzących grypę. Właściciele domów winni zaprowadzić porządek sanitarny w bramach, domach, sieni, podwórzach, schodach, korytarzach, suterynach, poddaszach, śmietnikach i ustępach.

Choroba maszynistek powodem nieprzygotowania protokółu. Na ostatnim posiedzeniu Rady Miejskiej w dniu 11 bm. p. prezydent Futyma zakomunikował na wstępie że z uwagi na chorobę maszynistek i nawał pracy, protokół z poprzedniego posiedzenia Rady z dn. 10 lutego rb. niestety nie mógł być wygotowany, wobec czego zostanie on dopiero na jednym z następnych zebrań odczytany. Nie chodzi nam już zasadniczo o sam fakt odczytania, lecz naprawdę każdemu dziwnym się wydawać musi, że od 10 lutego rb. do następnego zebrania w dniu 11 bm., a więc w ciągu jednego miesiąca, czasu nie starczyło administracji Magistratu na napisanie tak ważnego aktu, jakim jest protokół z posiedzenia Rady Miejskiej.

Źródło: Orędownik
oprac. Marzena Zawodzińska