KOMUNIKACJA

13 km ścieżek za 14 mln zł. Przetarg rozstrzygnięty

Nowe drogi rowerowe w przyszłym roku? To bardzo prawdopodobne.

Rozstrzygnięty został przetarg na budowę w Pabianicach ponad 13 km nowych dróg rowerowych. Postępowanie podzielono na pięć części. Wpłynęły trzy oferty. Inwestycję w formule „zaprojektuj i wybuduj” wykona w całości Zakład Remontowo-Drogowy  z Łodzi, który złożył najkorzystniejszą ofertę w wysokości 14.197.748 zł.

Tu będą nowe drogi rowerowe:

– ul. Łaska (cała)
– ul. Wiejska na odcinku od Miodowej do Skrajnej, ulica Skośna oraz wzdłuż projektowanej ulicy -Popiełuszki (przedłużenie ulicy Świetlickiego) – od Wiejskiej do Jutrzkowickiej wraz z odgałęzieniem w ul. Targową
– ul. Partyzancka na odcinku od Sikorskiego do Widzewskiej
– ul. Bugaj i Kopernika na odcinku od „Grota” Roweckiego do Skargi oraz ul. 20 Stycznia na odcinku od „Grota” Roweckiego do Rydzyńskiej
– ul. Wiejska na odcinku od Jana Pawła II do Łaskiej, ul. Jana Pawła II na odcinku od Wiejskiej do Świętokrzyskiej, ul. Targowa na odcinku od Jana Pawła II do Orlej, ul. Śniadeckiego (cała), ul. Szarych Szeregów (cała), ul. Moniuszki na odcinku od Wiejskiej do Śniadeckiego.

Drogi dla rowerów będą miały nawierzchnię asfaltową. Tam, gdzie wymagane jest wyjątkowo wykonanie nawierzchni rozbieralnych – bezfazową kostkę betonową. Inwestycja obejmuje również doświetlenie 29 przejść dla pieszych wraz z przejazdami rowerowymi, budowę oświetlenia drogi dla rowerów wzdłuż ul. Wiejskiej na odcinku od Miodowej do Skrajnej oraz na ul. Skośnej, a także infrastrukturę rowerową (stojaki, podpórki, separatory, oznakowania).

Budowa dróg dla rowerów jest częścią projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach”. Inwestycja będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa.

Planowany termin zakończenia-14 miesięcy od dni podpisania umowy.