OPINIE

1956. Rok rewolty

W dziejach świata każdego roku mają miejsce wydarzenia na trwałe zapisujące się w historii ludzkości, jednak rok 1956 jest wyjątkowy pod względem skali buntów i konfliktów. W Polsce to przede wszystkim tzw. wydarzenia poznańskie (czerwiec) i październikowe dojście do władzy Władysława Gomułki. Trzeba przyznać autorowi – Simonowi Hallowi, że dobrze i szczegółowo zgłębił tę tematykę. Po lekturze, osoby znające przebieg tamtych wydarzeń jeszcze bardziej poszerzą swoją wiedzę. Równie dużo miejsca autor poświęca sytuacji na Węgrzech, gdzie bunt miał o wiele poważniejsze następstwa niż w naszym kraju.

Ale rewolty w państwach Układu Warszawskiego to nie jedyne istotne wydarzenia 1956 roku. Na Kubie ląduje Fidel Castro i zaczyna się komunistyczna rewolucja. Kanał Sueski zostaje znacjonalizowany przez Egipt i o mały włos nie staje się to zarzewiem konfliktu na szerszą skalę. Nikita Chruszczow potępia stalinizm, co niektórzy przyjmują z niedowierzaniem, a inni są zdziwieni olbrzymią skalą stalinowskich zbrodni. Referat wygłoszony na XX Zjeździe KPZR powoduje zamieszanie w całym obozie krajów „demokracji ludowej”.

Rok 1956 to także ruchy niepodległościowe w Afryce, nasilenie działań przeciwko segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych (Martin Luther King), czy konflikt cypryjski. Wrażenie robi ilość przypisów i bibliografia. Ogromna praca autora dała nam ciekawą i obszerną pozycję, wydaną w Polsce przez Wydawnictwo Poznańskie.

Zgadnijcie, w którym roku swój pierwszy album wydał Elvis Presley, a Pele zadebiutował w FC Santos?