FAKTY

30 wniosków do sądu o ukaranie za naruszenie obowiązku zakrywania twarzy

To nie zawsze jest tak, że sędziowie przy rozpatrywaniu spraw maseczkowych brali pod uwagę tzw. niekonstytucyjność i nie wymierzali kar.

Od 15 marca 2020 do końca marca br. do Sądu Rejonowego w Pabianicach wpłynęło tylko 30 wniosków o ukaranie w sprawach dotyczących naruszenia obowiązku zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki, ust i nosa. Przedmiot ukarania jest w tym czasie szerszy, bo dopiero niedawno wyeliminowane zostały m.in. przyłbice i kominy

Wnioski kierowane były do II Wydziału Karnego przez policję i Straż Miejską. Wcześniej pabianiczanie odmawiali przyjęcia mandatu (do 500 zł).

Jak informuje sędzia Iwona Konopka, rzecznik prasowy ds. karnych Sądu Okręgowego w Łodzi, na 8 kwietnia wszystkie sprawy w pabianickim sądzie były zakończone, w tym 28 prawomocnie. Dwie oczekiwały na uprawomocnienie.

Okazuje się, że wyroków nakazowych orzeczono tyle samo, co postanowień umarzających postępowania. I jedne i drugie rozłożone były w poszczególnych miesiącach ubiegłego i tego roku, przy czym należy pamiętać, że tzw. obowiązek maseczkowy uregulowano w drodze ustawy, która weszła w życie  29 listopada 2020 roku. Wcześniej decyzje ukaraniu mogły być podważane, ale, jak widać, nie zawsze tak było.

W tych sprawach, w których zapadły wyroki nakazowe, sąd przyjął, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budziły wątpliwości (są to bowiem przesłanki umożliwiające rozpoznanie sprawy przez sąd w postępowaniu nakazowym). Jeżeli co do tych wyroków obwiniony nie wniósł sprzeciwu, to prawomocnie przypisano mu sprawstwo wykroczenia.