FAKTY HISTORIA

37 zabitych z Pabianic i okolic. Oni mordowali policjantów

Nowy komendant zainicjował konferencję na temat zbrodni katyńskiej.

Pod hasłem „Ocalić od zapomnienia” przebiegała konferencja pt. „Zbrodnia Katyńska”, jaka w ubiegłym tygodniu odbyła się w MOK. Jej inicjator to komendant KPP w Pabianicach insp. Cezary Petrus. Jak podkreślił, obejmując 14 kwietnia br. stery komendy, postanowił przypomnieć o wartościach, które powinny przyświecać policjantom. Odnalazł je w postawach policjantów II Rzeczypospolitej.

Do współpracy komendant namówił Lasy Państwowe, IPN, Starostwo Powiatowe i Stowarzyszenie Rodzin Policyjnych 1939, a także nauczyciela historii z Pabianic Dariusza Jakóbka. Wszystkie referaty przybliżały rozmaite aspekty zbrodni katyńskiej, w której z rozkazu Józefa Stalina z marca 1940 roku rozstrzelano ok. 22 tysiące obywateli polskich, w tym około 10 tys. oficerów wojska i policji.

Z archiwalnych danych wynika, że rozstrzelano 37 policjantów związanych z Pabianicami i powiatem. Funkcjonariusze trafiali przede wszystkim do obozu w Ostaszkowie, zorganizowanego na wyspie w poklasztornych zabudowaniach. Zabijano ich w piwnicy siedziby NKWD w Kalininie (dziś Twer). Zakopano w Miednoje.

Jarosław Olbrychowski, prezes „Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” zaprezentował zdjęcia czwórki oprawców z NKWD, którzy strzelali Polakom w tył głowy. Jak podkreślił, to premierowa prezentacja zdjęć – dotąd nie były publicznie pokazywane.

Podzielił się też z widownią ciekawostkami na temat zasad obowiązujących w przedwojennej policji – np. zwyczaj noszenia munduru także po służbie, w teatrze czy na majówce oraz weryfikowanie przez przełożonego kandydatki na żonę policjanta i jej rodziny. Bez zgody komendanta podwładny nie mógł zawrzeć związku małżeńskiego. Jeśli tak uczynił, był wydalany ze służby.

Spotkaniu towarzyszyła wystawa obrazująca m.in. kłamstwo katyńskie z uwzględnieniem tzw. ucieczki do Mandżurii. A tak o wydarzeniu pisze nasza policja – LINK.

Zapoznaj się z nazwiskami i krótkimi biogramami pabianickich policjantów:

Starszy przodownik Władysław Baczmaga – ur. 16.02.1890 w Piotrkowie Trybunalskim, lista NKWD 043/2 poz. 52(127) w Bykowni. Po zakończeniu działań wojennych wstępuje do Miejskiej Straży Obywatelskiej w Pabianicach, a 1 grudnia 1919 przechodzi do Policji Państwowej. 15 marca 1933 zostaje komendantem Posterunku PP w Lubieszowie (pow. kamień koszyrski).

Posterunkowy Jan Banasiak – nr służbowy 2362. Syn Franciszka i Marianny z d. Olejniczak. Ur. 22.12.1898 w Prądzewie pow. Łęczyca, lista NKWD 019/3 poz. 82, zm. 07.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej wstąpił 1 września 1923 roku. Początkowo służył na terenie powiatu sieradzkiego. W roku 1929 został przeniesiony do Komendy Powiatowej w Łasku i skierowany do służby w Komisariacie PP w Pabianicach. Od 6 kwietnia 1936 został na własną prośbę przydzielony do Posterunku PP w Ruścu, w którym służył do wybuchu wojny.

Starszy posterunkowy Antoni Barczyk – nr służbowy 1921. Syn Antoniego i Filipiny z d. Kubiak. Ur. 13.06.1885 we wsi Bukowie Dolne pow. Piotrków. Lista NKWD 023/2 poz.1, zm. 10.04.1940 w Miednoje.

Podkomisarz Ignacy Bartuzel – ur. 14.07.1900 w Mogilnie. Lista NKWD 05/2 poz. 62, zm. 5.04.1940 w Miednoje. W Policji Państwowej od 1924. Początkowo służbę pełnił w woj. wileńskim. Od 10 lutego 1938 do września 1939 zastępca komendanta powiatowego i kierownik Wydziału Śledczego w Wieluniu.

Starszy posterunkowy Ignacy Bąbka vel Bombka – nr służbowy 666. S. Franciszka i Marianny z d. Dobosz. Ur. 18.06.1905 w Wielgomłynach pow. Radomsko. Lista NKWD 05/1 poz. 75, zm. 05.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej wstąpił 16 maja 1929 na terenie powiatu piotrkowskiego, otrzymując przydział do Komisariatu PP w Piotrkowie. Jego ostatnim przydziałem służbowym był Posterunek PP w Lutomiersku podlegający Komendzie Powiatowej w Łasku.

Starszy posterunkowy Michał Biernacki – nr służbowy 1931. S. Józefa i Józefy z d. Jagiełło. Ur. 21.09.1900 w Jedlnie pow. Radomsko. Lista NKWD 027/3 poz. 25, zm. 13.04.1940 w Miednoje. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął 16 stycznia 1925 w Komendzie Powiatowej PP w Łasku, z której rok później został skierowany do podległego jej Komisariatu PP w Pabianicach. Od dnia 24 października 1936 desygnowany do Posterunku PP w Gomunicach.

Posterunkowy Leon Czernichowski – nr służbowy 1313. S. Jana i Marii z d. Kraśnicka. Ur. 23.12.1910 w Rudzie Brodzkiej pow. Brody. Lista NKWD 023/3 poz. 89, zm. 10.04.1940 w Miednoje. Pracę w Policji Państwowej rozpoczął 25 kwietnia 1936 jako kandydat kontraktowy na szeregowego policji. Z dniem 1 grudnia 1936 został skierowany do Komendy Powiatowej PP w Łasku z przydziałem do Komisariatu PP w Pabianicach, pełniąc w nim służbę do wybuchu wojny.

Starszy posterunkowy Franciszek Gertner – nr służbowy 1972. S. Józefa i Katarzyny z d. Haćc. Ur. 12.05.1894 w Pabianicach. Lista NKWD 023/2 poz. 42, zm. 10.04.1940 w Miednoje. W polskich organach bezpieczeństwa publicznego służył od 10 grudnia 1918. Początkowo wypełniał obowiązki służbowe w Posterunku PP w Dłutowie. 1 sierpnia 1936 desygnowany do Komisariatu PP w rodzinnych Pabianicach, w którym pozostawał do wybuchu wojny

Posterunkowy Andrzej Janaczyk – nr służbowy 1932. S. Józefa i Agnieszki z d. Grzeszczak. Ur. 27.11.1897 w Mikołajewie. Lista NKWD 019/3 poz. 88, zm. 07.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej został przyjęty 16 marca 1924 r. przez cały okres służby pracował na terenie powiatu łaskiego. Początkowo w Komendzie Powiatowej PP w Łasku, a od roku 1926 do wybuchu wojny w Komisariacie PP w Pabianicach.

Aspirant Leon Jarzyński – s. Jana i Marianny z d. Sitek. Ur. 11.04.1899 w Swojczanach pow. Miechów. Lista NKWD 038/1 poz. 20, zm. 20.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej został przyjęty 14 sierpnia 1920. Do marca 1931 był pracownikiem Komendy Powiatowej PP w Łasku, pełniąc funkcję sekretarza w Komisariacie PP w Pabianicach. 1 kwietnia 1938 objął kierownictwo Komisariatu PP w Zduńskiej Woli.

Przodownik Teodor Karnikowski – nr służbowy 343. S. Edmunda i Marianny z d. Remblińska. Ur. 05.11.1889 w Łodzi. Lista NKWD 023/3 poz. 100, zm. 10.04.1940 w Miednoje. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął 15 listopada 191. W 1925 był komendantem Posterunku PP w Lutomiersku, a od roku 1927 aż do wybuchu wojny kierował pracami Posterunku PP w Ruścu.

Starszy posterunkowy Józef Klocek – nr służbowy 2606. S. Antoniego i Marii z d. Szymańska. Ur. 21.08.1903 w Sędziejowicach pow. Łask. Lista NKWD 026/2 poz. 74, zm. 13.04.1940 w Miednoje. W Policji Państwowej pracował od 1 marca 1928. Przez cały okres służby na terenie powiatu łaskiego. Do dnia 15 sierpnia 1931 w Komisariacie PP w Pabianicach, a następnie w biurze Komendy Powiatowej PP w Łasku.

Posterunkowy Jan Kronowski – nr służbowy 1163. s. Józefa i Marianny z d. Spodymek. Ur. 12.12.1892 w Morsku Rządowym pow. Wieluń. Lista NKWD 051/2 poz. 76, zm. 27.04.1940 w Miednojach. Do Policji Państwowej wstąpił 1 października 1923 na terenie województwa tarnopolskiego. Po przeniesieniu 11 grudnia 1933 do województwa łódzkiego, został skierowany do Komendy Powiatowej PP w Łasku z przydziałem do Komisariatu PP w Pabianicach

Posterunkowy Bronisław Koleżko – nr służbowy 1926. s. Stanisława. Ur. 16.08.1898 w Wincentów. Lista NKWD 027/2 poz. 42, zm. 13.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej wstąpił 1 marca 1922. Przez kilka lat był funkcjonariuszem Komendy Powiatowej PP w Łasku, początkowo służąc na Komisariacie PP w Pabianicach. Następnie od 16 czerwca 1933 w Posterunku PP Folwark-Pabianice. Wkrótce, 27 grudnia 1933 na własną prośbę  otrzymał przeniesienie do Komendy PP miasta Łodzi.

Starszy posterunkowy Wacław Kulka – nr służbowy 2110. S. Jana i Marianny z d. Szymczak. Ur. 21.10.1906 w Wodzieradach pow. Łask. Lista NKWD 05/1 poz. 52, zm. 05.04.1940 w Miednoje. W szeregi Policji Państwowej włączony 18 maja 1930 r. Od 5 listopada 1930  do wybuchu wojny pełnił służbę w Komisariacie PP w Pabianicach jako instruktor wychowania fizycznego.

Podkomisarz Leonard Antoni Kwapisz – s. Antoniego i Domiceli. Ur. 01.11.1889 w Sosnowcu. Lista NKWD 037/1 poz. 84, zm. 20.04.1940 w Miednoje. W policji służył od 1 sierpnia 1919 r. Od 16 maja 1925 r. do roku 1928 pracował w jednym z komisariatów PP w Sosnowcu. Od dnia 31 listopada 1934 r. przeszedł do Komendy Powiatowej PP w Łasku, obejmując komendę Komisariatu PP w Pabianicach. Z dniem 12 czerwca 1936 r. został Komendantem Powiatowym PP w Łasku.

Starszy szeregowy rezerwy policji Kazimierz Małecki – s. Józefa i Marianny z d. Rosińska. Ur. 30.08.1901 w Pabianicach. Lista NKWD 058/2, poz. 43, zm. 10.05.1940 w Miednoje. 26 sierpnia 1939 zmobilizowany do służby pomocniczej Policji Państwowej w rodzinnej miejscowości, w której pozostawał przed wojną. Jego jednostka brała udział w zwalczaniu dywersji.

Posterunkowy Józef Mazurkiewicz – nr służbowy 2339. S. Piotra i Anny z d. Jurkiewicz. Ur. 1904, Lista NKWD 033/1 poz. 50, zm. 22.04.1940. Służbę w Policji Państwowej rozpoczął w grudniu 1932.  Z dniem 29 kwietnia 1933 został skierowany do województwa łódzkiego, do Komendy Powiatowej PP w Łasku z przydziałem do Komisariatu PP w Pabianicach.

Starszy Przodownik Mikołaj Micuła – nr służbowy 115. S. Klemensa. Ur. 05.09.1884 w Żarnowcu pow. Olkusz. Lista NKWD 045/2 poz. 39, zm. 22.04.1940 w Miednoje. W polskich organach bezpieczeństwa publicznego służył od 1 listopada 1919. Przez dłuższy czas był komendantem Posterunku PP w Widawie, od 1 września 1932 przeszedł do Komisariatu PP w Pabianicach, lecz już 20 września 1932 na własną prośbę został skierowany do Posterunku PP w Sędziejowicach na stanowisko komendanta. 13 maja 1937 powrócił do Komisariatu PP w Pabianicach.

Przodownik Jan Olejnik– nr służbowy 348. S. Józefa i Marianny z d. Perk. Ur. 18.12.1892 w Skomlnie pow. Wieluń. Ukraińska lista dyspozycyjna 042 poz. 251. W Policji Państwowej od 1 listopada 1921. Przynajmniej od roku 1925 do wybuchu wojny pracował w Komisariacie PP w Pabianicach podlegającym Komendzie Powiatowej PP w Łasku.

Starszy posterunkowy Jan Pajdo – nr służbowy 2369. S. Andrzeja i Tekli. Ur. 1906, lista NKWD 038/1 poz. 82, zm. 20.04.1940 w Miednoje. Pracę w Policji Państwowej rozpoczął w grudniu 1932. Z dniem 29 kwietnia 1933 został skierowany do Komendy Powiatowej PP w Łasku, gdzie desygnowano go do Komisariatu PP w Pabianicach, w którym służył do wybuchu wojny.

Starszy przodownik Jan Pelc – nr służbowy 113. S.Tomasza i Elżbiety. Ur. 31.04.1888. Ukraińska lista dyspozycyjna 056/1 poz. 19. Legitymował się pracą w policji już od 20 grudnia 1909. W odrodzonej Polsce w Policji Państwowej służył, m.in. do roku 1925 jako komendant Posterunku PP w Dłutowie, następnie w charakterze dzielnicowego w Komisariacie PP w Pabianicach. Od 1 lipca 1929 przeszedł do Urzędu Śledczego w Łodzi, w którym pracował aż do wybuchu wojny.

Starszy posterunkowy Stanisław Robert – nr służbowy 1937. S. Jana i Franciszki z d. Jędrzejewska. Ur. 29.12.1900 w Moszewicy pow. Piotrków. Lista NKWD 062/2 poz. 31, zm. 19.05.1940 w Miednoje. W Policji Państwowej zatrudniony od 1 sierpnia 1924. Pracę rozpoczynał w Komendzie Powiatowej PP w Łasku, od roku 1926 w Komisariacie PP w Pabianicach. 1 marca 1931 przeszedł do Komendy Powiatowej PP w Łodzi, gdzie otrzymał przydział do Posterunku PP w Chojnach.

Posterunkowy Nikodem Roszyk – nr służbowy 1382. S. Michała i Katarzyny z d. Frąckowiak. Ur. 03.09.1903 w Poznaniu. Lista NKWD 026/2 poz. 40 zm. 13.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej przyjęty 16 kwietnia 1930 przez Komendę Główną PP. Służył na terenie powiatu łaskiego, w Posterunku PP w Sędziejowicach, a następnie aż do wybuchu wojny w Komisariacie PP w Pabianicach.

Przodownik Ignacy Różniecki – s. Józefa i Agnieszki z d. Gorąca. Ur. 01.02.1896 w Łodzi. Lista NKWD 016/1 poz. 10, zm. 06.04.1940 w Miednoje. W polskich organach bezpieczeństwa publicznego zatrudniony już od 11 listopada 1918 r. Od roku 1925 w X Komisariacie PP w Łodzi. W roku 1927 przeniesiony w charakterze sekretarza do Komisariatu PP w Pabianicach.

Posterunkowy Kazimierz Samek – nr służbowy 779. S. Antoniego i Anny z d.  Minor. Ur. 27.02.1904 w Podlesiu pow. Włoszczowa. Lista NKWD 05/1 poz. 72, zm. 05.04.1940 w Miednoje. W dniu 26 września 1932 został przyjęty do Policji Państwowej i objął służbę w Komendzie Rezerwy Szeregowych przy Komendzie Głównej PP w Żyrardowie. Z dniem 27 maja 1936 otrzymał przydział do Komisariatu PP w Pabianicach. We wrześniu 1936 powrócił do Komendy Rezerwy Pieszej w Łodzi, gdzie pracował w kancelarii.

Starszy posterunkowy Wincenty Statkiewicz – nr służbowy 1144 s. Mikołaja i Marii z d. Gajzler. Ur. 17.01.1899 w Pabianicach. Lista NKWD 037/3 poz. 17, zm. 20.04.1940 w Miednoje. W Policji Państwowej od 1 kwietnia 1924. Pracował bez zmian na terenie Łodzi. Początkowo w XIII Komisariacie PP. Od 20 października 1933, ze względów służbowych został przeniesiony do Urzędu Śledczego w Łodzi, aż do wybuchu wojny.

Starszy posterunkowy Bronisław Szydłowski – nr służbowy 1986. S. Jana i Augustyny z d. Słowik. Ur. 29.01.1894 w Pierszczewie pow. Kartuzy. Lista NKWD 023/4 poz. 90, zm. 10.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej wstąpił 16 października 1923. W roku 1926 służył w Posterunku PP w Ksawerowie, na terenie powiatu łódzkiego. Od roku 1929 aż do wybuchu wojny pracował w VI Komisariacie PP w Łodzi.

Starszy posterunkowy Czesław Torzecki – nr służbowy 2631. S. Waleriana i Wiktorii z d. Jesiołkiewicz. Ur. 22.12.1900 w Tuliszkowie pow. Koło. Lista NKWD 016/2 poz. 2, z 06.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej przyjęty 1 lipca 1923. Od roku 1929 pracował w Posterunku PP w Konstantynowie, z którego na własną prośbę 10 lipca 1932 przeszedł do Posterunku PP w Puczniewie, pozostając tam aż do wybuchu wojny.

Posterunkowy Wacław Treber – nr służbowy 1923, s. Antoniego i Józefy z d. Tejchman. Ur. 03.03.1892 w Skierniewicach. Lista NKWD 027/3 poz. 69, zm. 13.04.1940 w Miednoje. W polskich organach bezpieczeństwa publicznego od 10 lutego 1920. Pracę rozpoczynał na terenie powiatu łaskiego, do roku 1925 służąc w Posterunku PP w Łasku, a następnie w Komisariacie PP w Pabianicach. Od 15 lutego 1934 w Komendzie PP miasta Łodzi.

Posterunkowy Kazimierz Turczyński – nr służbowy 2683, s. Grzegorza i Heleny. Ur. 1915 w Dzurowie pow. Śniatyń (ob. Ukraina). Lista NKWD 023/5 poz. 29, zm. 10.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej przyjęty w lipcu 1937 w charakterze kandydata kontraktowego na szeregowego do Kompani „G” Rezerwy PP w Jaworznie. 1 czerwca 1938 został skierowany do Komendy Powiatowej PP w Łodzi, otrzymując przydział do Posterunku PP w Konstantynowie.

Straszy posterunkowy Bolesław Ulański – nr służbowy 1965, s. Józefa i Anny z d. Jobst, ur. 21.03.1897 w Łodzi. Lista NKWD 037/4 poz. 17, zm. 20.04.1940 w Miednoje. Służbę w policji rozpoczął 1 listopada 1922, jako funkcjonariusz Komendy Okręgu Łódzkiego PP. 7 lipca 1925 przeniesiony do Komendy Powiatowej PP w Łasku. Od 10 września 1938 w Komisariacie PP w Pabianicach, a od 1 grudnia 1938 na Posterunku PP w Kurówku

Przodownik Marcin Stanisław Wejnberg – nr służbowy 495. S. Michała i Marianny z d. Świech. Ur. 07.11.1885 w Łodzi. Lista NKWD 037/3 poz. 6, zm. 20.04.1940 w Miednoje. Staż pracy w organach policyjnych miał naliczany począwszy od 1911. Od roku 1927 pracował w Komisariacie PP w Pabianicach, skąd, ze względów służbowych, 31 sierpnia 1931 został przeniesiony do Posterunku PP w Łasku, służąc w nim aż do wybuchu wojny jako zastępca komendanta.

Posterunkowy Feliks Woliński – nr służbowy 1979. S. Józefa i Józefy z d. Furmańska. Ur. 02.05.1899 w Wółce pow. Kutno. Lista NKWD 05/5 poz. 78, zm. 05.04.1940 w Miednoje. Do Policji Państwowej wstąpił 3 marca 1923. Początkowo służył w Posterunku PP w Łasku. W roku 1926 przeszedł do Komisariatu PP w Pabianicach. Dwa lata później został przeniesiony do Komendy PP miasta Łodzi. W roku 1929 znalazł się w Komendzie Rezerwy Pieszej, w której pozostał aż do wybuchu wojny. W okresie od 12 kwietnia do 6 maja 1939 był oddelegowany do Komendy Powiatowej PP w Skierniewicach.

Starszy posterunkowy Wacław Zaręba – nr służbowy 1730. s. Andrzeja i Józefy z d. Wolska. Ur. 03.10.1907 w Woli Klasztornej pow. Kozienice. Listaw NKWD 012/4 poz. 53, zm. 06.04.1940 w Miednoje. Po ukończeniu sześciotygodniowego kursu, z dniem 15 grudnia 1933 został skierowany do Komendy Powiatowej PP w Łasku z przydziałem do podległego jej Komisariatu PP w Pabianicach.

Nadkomisarz Robert Henryk Żychowski – s. Wojciecha i Marii z d. Muc. Ur. 31.05.1898 we Lwowie. Lista NKWD 05/3 poz. 15, zm. 05.04.1940 w Miednoje. W Policji Państwowej od 1 lipca 1923. Służbę zaczynał w Komendzie Powiatowej w Zaleszczykach. Od 25 września 1929 delegowany, a następnie przeniesiony do Normalnej Szkoły Fachowej w Mostach Wielkich.


SPRAW SOBIE T-SHIRT Z TRAMWAJEM “41”

2 komentarze do “37 zabitych z Pabianic i okolic. Oni mordowali policjantów

  1. Pan Petrus to powinien zająć się ściganiem bandytów współczesnych, a nie historycznych. Na Starówie źle się dzieje. Co do policjantów przedwojennych, to przypominam, że zamach majowy był złamaniem demokracji przez bandytę Piłsudskiego. W 1937 roku zamordowano w czasie strajków w Polsce ponad 1000 polskich obywateli i robili to policjanci właśnie, no i była osławiona Bereza kartuska, czyli polski obóz koncentracyjny dla opozycjonistów politycznych od lewicy do prawicy. Siedzieli tam Bierut i Bolesław Piasecki twórca ONR-u.

Comments are closed.