FAKTY

662 nowych uczniów w naszych szkołach średnich. Najwięcej w ZS2

Są wyniki naboru 2020/21. 30 absolwentów ósmych klas zostało na lodzie.

W elektronicznym naborze do szkół prowadzonych przez Powiat Pabianicki zakwalifikowanych zostało łącznie 662 uczniów w 20 klasach (72,35% ogólnej liczby kandydatów)*. Tegorocznych absolwentów klas ósmych jest 915 (wraz z absolwentami z poprzednich lat – 921). Do ZS CKR w Widzewie zakwalifikowało się 54, do szkół prowadzonych przez inne organy prowadzące (np. w Łodzi) – 175. 30 uczniów nigdzie się nie załapało (wskazali tylko jedna szkołę i nie powiodło się).
Do 19 sierpnia kandydaci muszą przedłożyć oryginał świadectwa ukończenia podstawówki w szkole ponadpodstawowej, do której zostali zakwalifikowani. Stanowić to będzie potwierdzenie woli podjęcia nauki w danej placówce. Lista uczniów przyjętych ogłoszona zostanie 19.08.2020 r.
Osoby niezakwalifikowane do żadnej ze szkół mogą same zgłaszać się do dyrektorów szkół z prośbą
o przyjęcie, gdyż w tym roku nie będzie przeprowadzana rekrutacja uzupełniająca – usłyszeliśmy w
Wydziale Oświaty i Wychowania Starostwa Powiatowego w Pabianicach.

Oto szczegółowe dane:

 I LO
Liczba uczniów zakwalifikowanych – 156
Liczba oddziałów – 5

Profile: ang. – geogr. – mat; biol. – chem. – ang.; pol. – hist. – ang.; biol. – chem. – mat.; mat. – fiz. – ang.

II LO

Liczba uczniów zakwalifikowanych – 98
Liczba oddziałów – 3

Profile: mat. – fiz. – ang.; biol. – chem. – mat.; ang. – mat. – geogr.; pol. – hist. – WOS.

ZS1

Liczba uczniów zakwalifikowanych – 151
Liczba oddziałów-4

Profile:

Technikum – technik pojazdów samochodowych, technik budownictwa i architektury wnętrz, technik mechatronik,  technik mechatronik e – sport;

Branżowa szkoła I stopnia – mechanik pojazdów samochodowych, lakiernik samochodowy, fryzjer, kucharz, piekarz, cukiernik, sprzedawca, stolarz, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter sieci i instalacji sanitarnych.

ZS2

Liczba uczniów zakwalifikowanych – 185
Liczba oddziałów – 6

Profile:

Liceum – profil wojskowy, profil policyjny;

Technikum:  technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, technik automatyk, technik technologii żywności, technik analityk.

ZS3
Liczba uczniów zakwalifikowanych – 72
Liczba oddziałów -2

Profile:

Technikum- technik fotografii i multimediów, technik logistyk, technik ekonomista

*Uwaga: powyższe dane są danymi systemowymi, które mogą ulec zmianie w momencie składania przez absolwentów szkół podstawowych oryginałów świadectw szkolnych.