FAKTY

800.000 złotych na kursy, szkolenia i studia

Nawet 100 proc. dofinansowania. Sprawdź, dla kogo.

Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach zaprasza do korzystania z różnych form aktywizacji dla osób bezrobotnych oraz współpracy w zakresie planu rozwoju, w ramach dofinansowania w wysokości 80% lub 100% na kursy, szkolenia i studia podyplomowe dla pracodawców i pracowników, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Nabór wniosków (zapowiadaliśmy go w grudniu) o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne odbędzie się w dniach 1-14 lutego 2019. Pula wynosi aż 800.000 zł.

Pieniądze na wsparcie kształcenia ustawicznego przeznaczone są dla:
  • osób zatrudnionych w zawodach deficytowych zidentyfikowanych dla powiatu pabianickiego lub województwie łódzkiego,
  • osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości,
  • pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej,
  • osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej,
  • instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu,
  • osób po 45 roku życia.

Dodatkowe informacje, zasady przyznawania środków z KFS na 2019 rok oraz wnioski z załącznikami znajdują się w zakładce “Dokumenty do pobrania” na stronie internetowej pabianice.praca.gov.pl


Jeden komentarz do “800.000 złotych na kursy, szkolenia i studia

  1. Obecnie możliwe jest zdobycie dofinansowania, które można przeznaczyć na zainwestowanie w studia podyplomowe. To bardzo dobra wiadomość dla osób, które marz o dokształcaniu. Najświeższa lista studiów podyplomowych oraz inne informacje o tych studiach dostępne na: http://www.studiapodylomie.pl.

Comments are closed.