FAKTY

Adamed przekaże Arechin jako darowiznę dla pacjentów z koronawirusem

Kolejne partie leku zostaną udostępnione pacjentom z COVID-19 w szpitalach i aptekach począwszy od 2 kwietnia. Przy innych wskazaniach medykament będzie reglamentowany.

Adamed podjął decyzję o przekazaniu leku w formie darowizny dla szpitali i oddziałów zakaźnych w całej Polsce, wskazanych przez Ministra Zdrowia do leczenia pacjentów z COVID-19. Firma również nieodpłatnie dostarczy, tzn. zapewni transport produktu do szpitali. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Zdrowia, produkowany w Pabianicach lek będzie wydawany w szpitalach jednoimiennych oraz dedykowanych szpitalach zakaźnych w całej Polsce, wyznaczonych przez MZ do leczenia pacjentów hospitalizowanych, pacjentów pozostających w miejscach izolacji oraz dla pacjentów w izolacji domowej.

 Reglamentacja przy innych wskazaniach

Ważne dla pacjentów, którzy stosują lek przy innych wskazaniach (np. reumatoidalne zapaleniu stawów, toczeń rumieniowaty). Arechin będzie reglamentowany:

Na podstawie Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 1 kwietnia 2020 w sprawie ograniczenia w wydawaniu produktów leczniczych na jednego pacjenta produkt będzie objęty reglamentacją i możliwe będzie wystawienie i zrealizowanie recepty tylko na maksymalnie dwa opakowania leku na jednego pacjenta (nr PESEL) w okresie 30 dni.

Pacjenci będą mogli zakupić lek w aptece tylko na podstawie wystawionej przez lekarza recepty z odpłatnością refundacyjną 30% i tylko we wskazaniach objętych refundacją:
zimnica (malaria), pełzakowica i ropień wątroby, różne postacie tocznia rumieniowatego, reumatoidalne zapalenie stawów, choroby autoimmunizacyjne inne niż określone w ChPL, porfiria skórna późna.

Pacjent po otrzymaniu recepty powinien skontaktować się telefonicznie lub osobiście z wybraną apteką – najlepiej najbliższą swojego miejsca pobytu i zamówić lek (przy e-recepcie podając nr PESEL i PIN recepty a przy recepcie papierowej PESEL i 6 ostatnich cyfr z numeru recepty). Farmaceuta zamówi lek bezpośrednio w hurtowni producenta, która dostarczy lek do apteki realizując konkretną receptę. Pacjent będzie mógł odebrać lek w aptece po uzyskaniu informacji telefonicznej od farmaceuty, o tym, że lek został dostarczony. Odpłatność pacjenta za jedno opakowanie leku we wskazaniach objętych refundacją pozostaje bez zmian i wynosi 5,80 zł.

Taki system dystrybucji leku wynika z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 31 marca 2020 i został wypracowany w celu zapewnienia dostępności leku dla pacjentów, którzy faktycznie go potrzebują, wyeliminowania nieuzasadnionego stosowania leku bez wskazań lekarskich i gromadzenia leku na zapas.

Produkt leczniczy Arechin jest wytwarzany od wielu przez firmę Adamed, która jest jedynym jego producentem w kraju. Jest to lek wydawany na receptę. Obecnie uzyskał nowe wskazanie terapeutyczne jako leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami m.in. SARS-CoV2. Pisaliśmy o tym TUTAJ.

Właścicielami Adamedu są lekarze: Małgorzata i Maciej Adamkiewiczowie. Dwa zakłady produkcyjne – w Ksawerowie i Pabianicach – tworzą Centrum Produkcyjno-Logistyczne Adamed.