FAKTY

“Aflofarmowi” nie wolno uprzątnąć odpadów ze składowiska

Producent leków z Pabianic w świetle prawa nie jest właścicielem śmieci, ale może przeznaczyć darowiznę na utylizację.

17 lipca nasz portal pabianice.tv ujawnił, że na wysypiskach w Brużyczce Małej i Łodzi znajdują się zagrażające środowisku odpady pochodzące z “Aflofarmu”. Po naszej publikacji spółka “Aflofarm”, gigant farmaceutyczny z Pabianic, zadeklarował “gotowość poniesienia kosztów usunięcia odpadów w zakresie, w jakim dotyczą one firmy” (CZYTAJ TUTAJ).

Realizacja takiego zobowiązania nie jest prosta, stanowisko „Aflofarmu” musiało zostać poddane analizie prawnej (z chwilą przekazania odpadów spółce Spreco stała się ona ich posiadaczem).

Starosta zgierski w odpowiedzi podkreślił jednoznacznie, że: „nie ma instrumentów prawnych umożliwiających podjęcie przez »Aflofarm« działań w celu uprzątnięcia tych odpadów, gdyż z mocy prawa spółka nie jest ich posiadaczem i nie legitymuje się odpowiednim zezwoleniem z zakresu gospodarowania tymi odpadami”.

– Starosta wskazał, że jedyną możliwością naszego udziału w przedmiotowej sprawie jest „wsparcie finansowe w postaci darowizny, przekazanej do budżetu powiatu zgierskiego z przeznaczeniem na uprzątnięcie odpadów w miejscowości Brużyczka Mała” – mówi Katarzyna Liberska-Kinderman, rzeczniczka “Aflofarmu”.

“Aflofarm” zaznacza, że w trosce o środowisko potwierdza dalszą współpracę ze Starostwem Powiatowym w Zgierzu.

– Widzimy konieczność naszego aktywnego udziału w procesie weryfikacji, które odpady pochodzą z naszej firmy, jak również oszacowania kosztów ich utylizacji. Kwota darowizny przeznaczona na uprzątnięcie odpadów może być ustalona dopiero po wspólnym oszacowaniu przez nas i Starostwo Powiatowe w Zgierzu kosztów właściwego zagospodarowania odpadów w zakresie, w jakim dotyczą one naszej firmy – dodaje Liberska-Kinderman.

“Aflofarm” wystąpił także do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o udostępnienie informacji dotyczących możliwości udzielenia naszego wsparcia w procesie usuwania zidentyfikowanych odpadów znajdujących się na ul. Niciarnianej.

Do tej pory nie otrzymaliśmy odpowiedzi – informuje rzeczniczka “Aflofarmu”.