FAKTY

Akcja za akcją. Na drogach pojawią się także radiowozy nieoznakowane

20 marca 2021 roku, policjanci ruchu drogowego prowadzą ogólnopolskie działania kontrolno-prewencyjne „Prędkość”.

12 marca odbyła się akcja prędkość na drogach województwa łódzkiego, już jutro – działania ogólnopolskie. Choć ich nadrzędnym celem działań jest egzekwowanie od kierujących przestrzegania obowiązujących ograniczeń prędkości, to policjanci zwrócą uwagę na każde zachowanie niezgodne z prawem.
Celem policyjnych działań jest ograniczenie liczby zdarzeń drogowych. W akcji wykorzystane są radiowozy oznakowane i nieoznakowane, również wyposażone w wideorejestratory oraz ręczne mierniki prędkości. Zarówno statyczne punkty pomiaru prędkości, jak i pomiary prowadzone dynamicznie, możemy spotkać przede wszystkim w miejscach występowania zagrożeń bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Statystyka

W 2020 roku kierujący pojazdami (głównie samochodami osobowymi) spowodowali ponad 2 tys. wypadków drogowych, w wyniku których zginęło 184 osób, a przeszło 2,5 tys. zostało rannych. Główną przyczyną powstawania wypadków drogowych w 2020 roku w woj. łódzkim było niedostosowanie prędkości do warunków ruchu co doprowadziło do śmierci 67 osób. Co istotne, jest ona groźna nie tylko dla kierujących i ich pasażerów, ale również dla pieszych. W przypadku potrąceń pieszych, nawet nieznaczne przekroczenie dopuszczalnej prędkości zmniejsza szanse przeżycia człowieka. Warto zaznaczyć również, że przy dużych prędkościach nawet najbardziej bezpieczny samochód nie daje kierowcy i pasażerom gwarancji na przeżycie.

Warto pamiętać

Policja przypomina, że od 18 maja 2015 r. w Polsce obowiązuje przepis skutkujący zatrzymaniem prawa jazdy kierującemu, który przekroczył prędkość powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym. Na początku wejścia w życie tej regulacji zauważalne było znaczne zmniejszenie prędkości pojazdów w Polsce. Mniej było również zdarzeń drogowych skutkujących obrażeniami ciała bądź śmiercią. Niestety, z biegiem lat intensywność oddziaływania przepisu na kierujących znacznie zmalała. W dwóch pierwszych miesiącach bieżącego roku roku odnotowaliśmy 225 tys. kontroli drogowych spowodowanych takim przekroczeniem prędkości.

Dużo mniej mandatów. Wzorcowa wykrywalność przestępstw