ROZRYWKA

„Andersjada” na cześć patrona

W Szkole Podstawowej w Petrykozach odbył się konkurs pt. „Czytamy baśnie Andersena”. Laureatami zostali: Iga Jaksa (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku), Rozalia Wiśniewska (Szkoła Podstawowa im. H.CH. Andersena w Petrykozach), Dawid Szachniewicz (Piątkowisko), Eliza Guziak (Petrykozy) oraz Aleksander Keler (Piątkowisko).

W składzie konkursowego jury zasiedli: Halina Grochowska (kierownik filii nr 5 MBP w Pabianicach), Zdzisława Kasperska (Przewodnicząca Rady Gminy Pabianice), Elżbieta Misiewicz-Majdas (MOK Pabianice) i Emilia Rynkiewicz (Przedstawicielka Komitetu Rodzicielskiego SP Petrykozy).

Ponadto odbył się konkurs plastyczny dla klas I-III i IV-VI. Zgłoszono łącznie 104 prace. W klasach młodszych I miejsce zajęli Matylda Kędzierska oraz Franciszek Kardas (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Piątkowisku), II miejsce zajęli Iga Lisowska (Szkoła Podstawowa im. I. Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej) i Karolina Kaczmarek (Piątkowisko), III miejsce – Ola Florczak (Wola Zaradzyńska). Wyróżnienia: Justyna Siewiaszczyk (SP im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pawlikowicach), Oliwier Kiegler (Piątkowisko), Alan  Markoni i Lena Szymczuk (Petrykozy), Julia Patyk (SP nr 64 w Łodzi).

W klasach starszych I miejsce zdobyła Zuzanna Tomaszewicz (Wola Zaradzyńska), II miejsce – Dominika Karkowska (Piątkowisko), III miejsce – Agata Paleczna (Petrykozy). Wyróżnienia: Wojciech Murlikiewicz (Wola Zaradzyńska), Oliwia Długosz (Petrykozy), Anna Gęszczak (Pawlikowice), Zuzanna Morawska i Oliwia Kabzińska (SP nr 64 w Łodzi).

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 3 kwietnia w SP w Petrykozach podczas szkolnej „Andersjady”.