FAKTY

Ankieterzy zbierają informacje o problemach pabianiczan

head-776681_1280Instytut Badawczy IPC z Wrocławia na zlecenie Urzędu Miejskiego przeprowadza „Diagnozę Problemów Społecznych na terenie Miasta Pabianic w 2015 r.”. W badaniach społecznych ankieterzy pytają o uzależnienia (alkohol, narkotyki w tym dopalacze, hazard itp.), przemoc, niepełnosprawność, zdrowie, ubóstwo. Akcja zostanie zakończona w grudniu.

Przykładowe pytania dla dorosłych: jak Pani/Pan ocenia dostępność opieki zdrowotnej na terenie Pabianic, czy spożywa Pani/Pan alkohol? Dla młodzieży: czy regularnie ćwiczysz na zajęciach wychowania fizycznego? Czy miałeś kiedykolwiek kontakt z osobą niepełnosprawną umysłowo, niepełnosprawną fizycznie? Przykładowe pytania dla nauczycieli: czy szkoła oferuje uczniom dodatkowe zajęcia sportowe?Czy uczniowie niepełnosprawni są dobrze traktowani przez pozostałych uczniów?Badania mają pokazać jakie jest natężenie problemów, z którymi stykają się losowo wybrani mieszkańcy.Raport z badania posłuży m.in. przy opracowaniu programów profilaktycznych (rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii) i Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. Ostatnia diagnoza społeczna była robiona w Pabianicach w 2012 roku.

Badania społeczne obejmą reprezentatywną próbę 1210 mieszkańców. W grupie 590 dorosłych ankieterzy zrobią wywiad przez telefon. Przeprowadzą też ankiety w szkołach – spytają 600 uczniów trzech podstawówek (klasy szóste), dwóch gimnazjów (klasy trzecie) i dwóch szkół ponadgimnazjalnych (klasy drugie). Wywiad pogłębiony obejmie 20 wybranych reprezentantów grup społecznych (w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, MCPS i innych instytucji zajmujących się problemami społecznymi). Wyniki zostaną przedstawione w połowie grudnia. Udział w badaniu jest dobrowolny i anonimowy. Instytut badawczy IPC zapewnia, że przy ich prowadzeniu korzysta z legalnej bazy danych kontaktowych – numerów telefonicznych stacjonarnych i komórkowych.