PORADNIK

Apel do przedsiębiorców z powiatu pabianickiego

W związku z konfliktem zbrojnym Federacji Rosyjskiej z Ukrainą oraz napływem obywateli Ukrainy do naszego kraju, Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach będzie pośredniczył w aktywizacji zawodowej uchodźców.

Po wejściu w życie specustawy uchodźcy będą mieli status zezwalający na legalne zatrudnienie.

PUP apeluje: bardzo prosimy o przesyłanie ofert pracy na formularzu ofert pracy znajdującym się na stronie https://pabianice.praca.gov.pl/-/8311346-zgloszenie-oferty-pracy.

Przedsiębiorcy mogą uzyskać informacje w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu +48 42 22 54 277 (obsługa w języku polskim).

Z kolei sami zainteresowani pracą obywatele Ukrainy mogą kontaktować się z Urzędem w godzinach 8.00-15.00 pod numerem telefonu +48 510 743 104 (obsługa w języku ukraińskim).

Liczymy na Państwa pomoc.

***

ЗВЕРНЕННЯ ДО ПІДПРИЄМЦІВ ПОВЯТУ ПАБʼЯНІЦКОГО

У зв’язку зі збройним конфліктом Російської Федерації з Україною та напливом громадян України до нашої країни, Повятове бюро праці в Паб’яніцах буде посередником у професійній активізації біженців.

Після введення в дію спеціального статуту, біженці матимуть статус, що дозволяє легально працевлаштуватися.

Будь ласка, надсилайте пропозиції праці за допомогою спеціальної форми, доступної на сторінці https://pabianice.praca.gov.pl/-/8311346-zgloszenia-oferty-pracy

Підприємці можуть отримати інформацію від 8:00 до 15:00 за телефоном +48 42 22 54 277 (обслуговування польською мовою).

Громадяни України, зацікавлені в роботі, можуть звернутися за інформацією від 8:00 до 15:00 за телефоном +48 510-743-104 (обслуговування українською мовою).

Ми розраховуємо на вашу допомогу.

Tagi: