FAKTY

Archiwum Państwowe w Łodzi zachęca: Poszukajcie starych dokumentów

Archiwum Państwowe sfinansuje profesjonalne zabezpieczenie dawnych dokumentów ze zbiorów prywatnych.

Program ARCHIWA RODZINNE NIEPODLEGŁEJ 2.0 skierowany jest do osób zainteresowanych zadbaniem o najcenniejsze, pojedyncze dokumenty znajdujące się w zbiorach prywatnych, w archiwach rodzinnych. Zakłada bezpłatną konserwację i digitalizację wybranych akt pod warunkiem przekazania kopii cyfrowych do zbiorów publicznych.

Apel Archiwum Państwowego w Łodzi

“Od Dnia Archiwisty, przypadającego 30 września, do 31 października 2020 roku, na adres arn.lodz@lodz.ap.gov.pl przyjmujemy zgłoszenia elektroniczne zawierające krótki opis i fotografie dokumentów, które powstały przed 1945 rokiem, są Państwa własnością, uważacie je za najcenniejsze a powinny zostać poddane profesjonalnemu zabezpieczeniu. Archiwiści i konserwatorzy z Archiwum Państwowego w Łodzi ocenią dokumenty pod kątem historycznym i zbadają ich stan zachowania. Następnie zaproponują przeprowadzenie zabiegów konserwatorskich wybranych zbiorów. Zakres proponowanych bezpłatnych prac obejmuje: dokumentację stanu zachowania, czyszczenie, podklejanie, uzupełniane ubytków, prasowanie, skanowanie, opakowanie w teczkę z tektury bezkwasowej. Szacujemy że pracom, które są niezwykle pracochłonne, może zostać poddanych w ramach programu łącznie do 500 kart”.

 Warto się skontaktować

Oryginalne dokumenty po konserwacji wrócą do właścicieli, natomiast cyfrowe kopie posłużą do wzbogacenia narodowego zasobu archiwalnego, który jest bezpłatnie udostępniany wszystkim zainteresowanym w czytelniach oraz na stronie szukajwarchiwach.pl.
Archiwiści zachęcają  również do kontaktu z punktami konsultacyjnymi programu Archiwa Rodzinne Niepodległej mieszczącymi się w Łodzi: budynek przy placu Wolności 1 Łódź, kustosz Łukasz Jaworski, tel. 42 632 62 01, budynek przy al. Kościuszki 121 Łódź, kustosz Anna Waś, st. archiwista Kamil Pluta, tel. 42 636 85 35, oraz w Sieradzu: ul. P.O.W. 5 Sieradz, kustosz Karol Tomczak, tel. 43 827 16 42. Pracownicy APŁ podpowiedzą,  jak należy postępować z dokumentami, fotografiami i innymi pamiątkami wchodzącymi w skład domowych archiwów rodzinnych. Omówią, jak dbać o zbiory, jak je porządkować i opisywać oraz jak prawidłowo przechowywać, w celu uniknięcia dalszych uszkodzeń bądź zniszczenia, jak wykonywać kopie zabezpieczające.

 Co znajduje się w archiwach?

Archiwa państwowe przechowują najważniejsze dokumenty dotyczące nas wszystkich, choćby akta urodzeń, małżeństw i zgonów od początków ich cywilnej rejestracji, zamknięte księgi wieczyste nieruchomości, dawne akta notarialne, niekiedy dyplomy i świadectwa. Na podstawie tych materiałów możliwe jest odtwarzanie dziejów naszego kraju, historii poszczególnych miejscowości a często losów pojedynczych osób i rodzin.
Dawniej archiwa publiczne zawierały tylko część najważniejszych akt. Wiele pozostawało w zbiorach rodzinnych, przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Do Archiwum Państwowego w Łodzi trafiło między innymi obszerne Archiwum Ostrowskich i Potockich z Maluszyna, gdzie oprócz akt majątkowych znajdziemy listy i dokumenty królów Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego, Augusta III, Stanisława Leszczyńskiego i Stanisława Augusta oraz nominacje królewskie na urzędy, umowy, uniwersały i instrukcje sejmikowe, a także zarządzenia biskupów krakowskich. Są tam również druki z okresu powstania listopadowego i Wielkiej Emigracji oraz dokumenty polityczne stronnictw z czasów odzyskania niepodległości w 1918 r. Nie mniej ciekawe jest Archiwum rodziny Bartoszewiczów, gdzie znajdziemy przywileje królewskie czy autografy znanych osób.