FAKTY

Awansowani za służbę pełną poświęcenia

Komendant pabianickiej policji wręczył rozkazy o powołaniu i mianowaniu na wyższe stanowiska służbowe.

Doceniając dotychczasową pracę i zaangażowanie trójki funkcjonariuszy Komendant Powiatowy Policji w Pabianicach insp. Tomasz Szwed zdecydował 14 maja o powołaniu nadkom. Sławomira Kłosa na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Konstantynowie Łódzkim. Przełożony pabianickich funkcjonariuszy mianował także asp. Sławomira Jerzmanowskiego na Zastępcę Naczelnika Wydziału Prewencji, a sierż. szt. Magdalenę Saktura na specjalistę Zespołu Wykroczeń Wydziału Prewencji.

Przełożony podkreślił, że awanse poprzedzone były rzetelną i pełną poświęcenia służbą na rzecz mieszkańców miasta i powiatu pabianickiego.

Nadkomisarz Sławomir Kłos ma 48 lat. Jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Do służby w Policji wstąpił w 1998 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Do 2009 roku pracował w łódzkim Oddziale Prewencji Policji, gdzie przez pięć lat był dowódcą drużyny. Przez kolejne lata (2009-2016) pełnił funkcję kierownika Referatu Patrolowo-Interwencyjnego pabianickiej komendy. W 2016 roku został zastępcą naczelnika Wydziału Prewencji. Z dniem 11 stycznia 2020 roku komendant powiatowy powierzył mu pełnienie obowiązków na stanowisku komendanta komisariatu w Konstantynowie Łódzkim, 14 maja 2020 roku powołał na stanowisko komendanta tego komisariatu.

Asp. Sławomir Jerzmanowski – ma 37 lat. Do służby wstąpił w 2007 roku. Od początku związany z pionem prewencji. Od 2017 roku jako specjalista Zespołu Wykroczeń pabianickiej komendy. Od stycznia 2020 roku aspirant miał powierzone obowiązki na stanowisku Zastępcy Naczelnika Wydziału Prewencji. 15 maja 2020 roku mianowany na stanowisko zastępcy tego wydziału.

Sierż. Szt. Magdalena Saktura – ma 31 lat. Rozpoczęła służbę w Policji w 2011 roku. Od początku związana z pionem prewencji jako funkcjonariusz Wydziału Patrolowo – Interwencyjnego łódzkiej jednostki policji, później jako dzielnicowy w VI Komisariacie Policji w Łodzi, a od 2017 roku jako dzielnicowy w pabianickiej komendzie. Od 2019 roku pracuje w Zespole Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Pabianicach. 15 maja 2020 roku mianowana na etat specjalisty powyższego zespołu.

Źródło: KPP Pabianice

Tagi: