KOMUNIKACJA

Awaria biletomatu w tramwaju? Zapłacisz za…

Od dziś (1 marca) zmieniają się zasady postępowania w przypadku awarii biletomatu w pojazdach MPK Łódź.

Jeśli pasażer nie może kupić biletu w pojeździe, opłata za przejazd może zostać pobrana przez kontrolera biletów. Wynosi ona 4,40 zł (2,20 zł ulgowa) i upoważnia do podróży przez 60 minut (z przesiadkami). Płatność możliwa jest tylko gotówką!

Jeśli pasażer nie ma przy sobie gotówki, kontroler wystawi wezwanie do opłaty dodatkowej (mandat). Zostanie ono anulowane, gdy w ciągu 7 dni pasażer wpłaci kwotę 4,40 zł (2,20 zł).

Informacja ze strony MPK Łódź:

1. Jeśli kontroler potwierdzi awarię biletomatu:

a) płatność gotówką

Kontroler pobiera opłatę za podróż w kwocie 4,40 zł lub 2,20 zł (ulgowa) i drukuje „Potwierdzenie przyjęcia opłaty dodatkowej” w wysokości opłaty za podróż.

b) przy braku gotówki

Kontroler wystawia „Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej” (mandat) w wysokości 270 zł plus kwotę za przejazd 4,40 zł lub 2,20 zł. Pasażer ma obowiązek dokonać wpłaty w wysokości opłaty za przejazd w ciągu 7 dni. Jeśli nie dokona opłaty w określonym terminie, opłata dodatkowa za brak biletu podczas kontroli (mandat) staje się obowiązująca.

2. Jeśli kontroler nie potwierdzi awarii:

a) płatność na miejscu

Kontroler pobiera opłatę dodatkową w wysokości 108,00 zł plus kwotę za przejazd 4,40 zł lub 2,20 zł i drukuje „Potwierdzenie przyjęcia opłaty dodatkowej”. Pasażer ma prawo w ciągu 3 miesięcy odwołać się do MPK – Łódź od opłaty dodatkowej.

b) wystawienie wezwania

Kontroler wystawia „Wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej” w wys. 270 zł plus opłatę za przejazd 4,40 zł lub 2,20 zł. Pasażer musi wpłacić kwotę w wysokości 4,40 zł lub 2,20 zł w ciągu 7 dni i złożyć odwołanie od opłaty dodatkowej. W przypadku niepotwierdzenia zasadności reklamacji, obowiązuje opłata dodatkowa. Pasażer może też asekuracyjnie wpłacić w ciągu 7 dni obniżoną opłatę dodatkową do kwoty 108,00 zł.


2 komentarze do “Awaria biletomatu w tramwaju? Zapłacisz za…

  1. Ale ja jeżdżę na mniejszym bilecie niż godzinny, dlaczego w takim razie mam przepłacać?

Comments are closed.