KOMUNIKACJA

Będzie nowe rondo. Ruszają roboty

Utrudnienia w ruchu potrwają kilka miesięcy.

Drogowcy rozpoczynają prace przy wymianie konstrukcji jezdni w Konstantynowie, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 710, gdzie na skrzyżowaniu ulic Lutomierskiej i Klonowej powstaje nowe rondo.

Wprowadzono ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną. Roboty są częścią pierwszego etapu rozbudowy drogi na odcinku między Konstantynowem a Lutomierskiem. Pierwsze prace wykonano już zimą i były związane z niezbędną wycinką drzew.

O „klepnięciu” przez Sejmik Województwa Łódzkiego budżetu, w którym znalazła się konstantynowska inwestycja, pisaliśmy w styczniu br. Pójdzie na to blisko 12 mln zł, a środki z budżetu UE wynoszą 11 mln 400 tys. złotych.

Zakres inwestycji obejmuje m.in.:

 • rozbiórkę istniejących warstw konstrukcji nawierzchni i wykonanie nowej,
 • dostosowanie do obciążenia 115 kN/oś,
 • rozbudowę drogi wojewódzkiej w tym budowę ronda typu „małe”,
 • rozbiórkę istniejących i budowę nowych chodników,
 • budowę ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych,
 • budowę zatoki autobusowej z peronami i dojściami,
 • budowę peronu tramwajowego,
 • rozbiórkę istniejących i budowę zjazdów w ciągu drogi wojewódzkiej,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • rozbudowę oświetlenia ulicznego,
 • budowę sygnalizacji świetlnej,
 • odcinkową przebudowę torowiska.