KOMUNIKACJA

Budują przejście podziemne na stacji PKP. Montaż wind na ostatniej prostej

  • Wartość prac u nas przekracza 24 mln zł. Wartość całego projektu to 387 mln zł.
  • Windy i przejście podziemne mają zostać oddane do użytku we wrześniu. Zakończenie inwestycji nastąpi w połowie 2021 roku.
  • Po modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii Zduńska Wola- Łódź Kaliska (nr 14) prędkość składów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h.

Postępuje pabianicka inwestycja prowadzona w ramach modernizacji linii kolejowej Łódź Kaliska – Zduńska. Budowane jest nowe przejście podziemne dla pieszych. Połączy ono dwie strony miasta i zapewni lepszą komunikację w Pabianicach. Po obu stronach tunelu i na peronie gotowe są schody i szyby windowe. Montaż wind zakończy się do końca lipca. Prace wewnątrz przejścia zakończą się w sierpniu.

– Na windy wraz z przejściem planowane jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie  we  wrześniu. Windy zapewnią wygodne dojście do pociągu osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się, opiekunom z dziećmi oraz podróżnym z dużym bagażem – mówi Martyn Janduła z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

W Pabianicach podróżni korzystają już z efektów prac realizowanych od maja 2019 roku. Wyższy peron ułatwia wsiadanie i wysiadanie z pociągów regionalnych i dalekobieżnych. Peron ma nowe oznakowanie, tablice z rozkładami jazdy, ścieżki naprowadzające dla osób niewidomych i niedowidzących. Do końca roku ustawione będą wiaty i ławki.

Co jeszcze jest gotowe i co już niebawem

Wykonawca przygotował już nowe tory i sieć trakcyjną oraz 10 rozjazdów. Utrzymany jest ruch pociągów, a sprawne przejazdy zapewniają nowoczesne urządzenia sterowania ruchem kolejowym. Na skrzyżowaniach kolejowo-drogowych poprawiana jest nawierzchnia jezdni. Zmodernizowano przejazd kolejowo-drogowy na ul. Wspólnej. Nowe urządzenia i płyty przejazdowe zyskał też przejazd na ul. Torowej. Po uzgodnieniach z zarządcą drogi prace obejmą również skrzyżowanie torów z ul. Lutomierską. Wymienione zostaną płyty przejazdowe oraz droga na długości dojazdów, co zapewni lepszy przejazd kierowcom.

Lepszy dostęp do kolei będzie dla wszystkich podróżnych także na przystankach Chechło i Dobroń. Przebudowa 35 przejazdów zwiększy poziom bezpieczeństwa podróży. Sprawne podróże zapewni komputerowy system sterowania ruchem. Zasadnicze prace ważne dla ruchu pociągów zostaną wykonane do grudnia 2020 r. Zakończenie projektu nastąpi w połowie 2021 roku.

Po modernizacji 42-kilometrowego odcinka linii Zduńska Wola – Łódź Kaliska (nr 14) prędkość składów pasażerskich wzrośnie do 120 km/h. Pozwoli to na skrócenie czasu podróży między Łodzią Kaliską a Zduńską Wolą i Sieradzem o ok. 15 minut. Wartość całego projektu to 387 mln zł.

Inwestycja jest współfinansowana jest ze środków unijnych instrumentu CEF „Łącząc Europę”.