FAKTY

Budżet obywatelski 4. edycja – ruszyło głosowanie

W tegorocznej edycji BO znalazło się 29 projektów. Głosowanie potrwa do 3 października.

Każdy mieszkaniec może zagłosować tylko raz, oddając głos na jedno zadanie. W przypadku zagłosowania na więcej niż jednej karcie, wszystkie głosy oddane przez tę osobę zostaną uznane za nieważne.

Osoby zameldowane na terenie miasta mogą zagłosować poprzez:

  1. wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w jednym z punktów do głosowania (w godzinach pracy tych punktów):
    • Urząd Miejski w Pabianicach, ul. Zamkowa 16,
    • Centrum Seniora, ul. Konopnickiej 39;
  2. wypełnienie karty do głosowania zamieszczonej na stronie BO – TUTAJ można zagłosować elektronicznie pod wybranym projektem.

Mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami (weryfikacja na podstawie ewidencji z Wydziału Spraw Obywatelskich) mogą zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny znajdującej się w jednym z ww. punktów do głosowania w godzinach pracy tych punktów.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:
1) głosowania przez osobę nieuprawnioną;
2) głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem;
3) braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania;
4) nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;
5) gdy karta do głosowania nie zawiera zgody na przetwarzanie danych osobowych.