FAKTY

Budżet obywatelski 4. edycja – zgłaszajcie pomysły

Do 29 czerwca potrwa zgłaszanie projektów do 4. edycji budżetu obywatelskiego.

Swoje pomysły możecie przesłać za pomocą elektronicznego formularza TUTAJ lub przyjść bezpośrednio do Wydziału Spraw Społecznych i Gospodarczych (ul. Narutowicza 33, pok. nr 14). Tam pomogą wypełnić dokumenty. W przypadku zgłaszania zadań za pośrednictwem strony internetowej załączniki będzie można dołączyć w formie skanu lub dostarczyć do WSSiG w terminie 5 dni od daty zarejestrowania formularza w systemie.

Zgłaszane zadania mogą dotyczyć jednostek organizacyjnych Miasta (np. Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, schroniska dla zwierząt, bibliotek, szkół czy przedszkoli) pod warunkiem, że zadanie będzie dostępne dla ogółu mieszkańców, a zasady z jego korzystania zostaną zaakceptowane przez kierownika danej jednostki.

Oto najważniejsze zmiany:

• brak listy poparcia dla zgłaszanego projektu,
• głosujemy wyłącznie na jedno zadanie, a nie jak do tej pory na trzy,
• do realizacji zakwalifikowane będą tylko te zadania, których liczba punktów uzyskanych w drodze głosowania osiągnie wartość co najmniej 10% liczby punktów oddanych na zwycięskie zadanie. Jeśli zadanie nr 1 zdobędzie 3000 punktów, to zadanie które uzyska poniżej 300 punktów nie będzie brane pod uwagę przy wyborze zadań do realizacji,
• mieszkańcy zameldowani poza Pabianicami będą mogli zagłosować wyłącznie poprzez wrzucenie wypełnionej karty do głosowania do urny, natomiast osoby zameldowane w Pabianicach będą mogły, tak jak dotychczas, oddać swój głos w formie papierowej lub elektronicznej.

Harmonogram 4. edycji budżetu obywatelskiego:

• od 4 do 29 czerwca 2018 – zgłaszanie formularzy z propozycjami projektów zadań, warsztaty konsultacyjne dla mieszkańców,
• do końca sierpnia – analiza formalna i merytoryczna złożonych formularzy oraz ogłoszenie listy zadań zweryfikowanych pozytywnie i negatywnie,
• do 5 września – czas na odwołanie się wnioskodawców od wyników weryfikacji analizy formularzy,
• do 12 września – czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań,
• do 14 września – publiczne losowanie miejsc na liście zadań oraz podanie listy do publicznej wiadomości,
• od 20 września do 3 października – głosowanie,
• do 9 października – ogłoszenie wyników głosowania.