FAKTY

Budżet obywatelski 5. edycja – czekają na Wasze pomysły

Do 22 sierpnia mieszkańcy Pabianic mogą zgłaszać projekty w ramach 5. edycji budżetu obywatelskiego. Formularze wraz z niezbędnymi załącznikami są dostępne na stronie budzet.um.pabianice.pl oraz w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM (ul. Narutowicza 33, pok. nr 14).

Najważniejsze zmiany na tym etapie to zwiększenie wartości pojedynczego projektu do 250.000 zł oraz przywrócenie obowiązkowej listy poparcia dla zgłaszanego projektu.

Harmonogram budżetu obywatelskiego dla Pabianic na 2020 rok:

  • 26 lipca – 22 sierpnia – zgłaszanie projektów,
  • do 12 września – ocena zgłoszonych projektów oraz opublikowanie wykazu projektów dopuszczonych i niedopuszczonych do głosowania,
  • do 19 września – czas na złożenie odwołania przez Wnioskodawców, których projekty zostały niedopuszczone do głosowania,
  • do 27 września – czas na rozpatrzenie wniesionych odwołań, przeprowadzenie publicznego losowania miejsc na liście projektów ostatecznie dopuszczonych do głosowania oraz podanie ww. listy do publicznej wiadomości,
  • 1-14 października – głosowanie,
  • do 18 października – ustalanie i ogłoszenie wyników głosowania.