FAKTY

Budżet obywatelski 5. edycja – jak głosować?

1.000.000 złotych w rękach mieszkańców.

Dziś w Urzędzie Miejskim odbyło się losowanie kolejności zadań w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Głosowanie potrwa od 1 do 14 października. Mogą wziąć w nim udział mieszkańcy Pabianic.

Każdy może zagłosować tylko raz w formie papierowej lub elektronicznej, oddając głos na maksymalnie trzy projekty (robimy to osobiście, nie dopuszcza się głosowania przez pełnomocników).

Można to zrobić poprzez:

• wypełnienie i złożenie jednej karty do głosowania w Urzędzie Miejskim w godzinach pracy urzędu

• oddanie głosu w formie elektronicznej poprzez stronę budzet.um.pabianice.pl – za datę oddania głosu           uważa się dzień i godzinę odnotowaną przez system informatyczny. W celu potwierdzenia głosu oddanego w formie elektronicznej wymagane jest podanie adresu e-mail, na który zostanie wysłany link umożliwiający aktywację głosu. Z jednego adresu e-mail może skorzystać maksymalnie 5 mieszkańców. Głosowanie w formie elektronicznej kończy się ostatniego dnia głosowania o godzinie 23:59:59.

Głos uznaje się za nieważny w przypadku:

• głosowania przez osobę nieuprawnioną;

• głosowania na karcie niezgodnej z obowiązującym wzorem;

• braku wypełnienia wszystkich obowiązkowych pól na karcie do głosowania;

• nieczytelnego wypełnienia karty do głosowania;

• gdy został oddany na więcej niż trzy projekty;

• gdy został oddany przed rozpoczęciem lub po upływie terminu głosowania.

W przypadku stwierdzenia wielokrotnego głosowania przez jednego mieszkańca, wszystkie oddane przez niego głosy zostaną uznane za nieważne. Ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej 18 października 2019.

Oto ostateczna lista zadań:
 1. Wielkie litery do zdjęć i kamery – napis PABIANICE (projekt, zakup i oświetlenie liter z nazwą miasta)
 2. Pływająca fontanna na Lewitynie (zakup fontanny w celu uatrakcyjnienia oraz napowietrzenia zbiorników wodnych)
 3. Infrastruktura boiska na obiekcie MOSiR (dostosowanie terenu wkoło boiska do standardów umożliwiających organizację zawodów sportowych)
 4. Statek MS Mikołaj Kopernik – budujemy plac zabaw (budowa placu zabaw przy SP 3)
 5. Boisko do piłki plażowej (beach soccera) wraz z bazą sprzętową (budowa boiska do piłki plażowej na obiekcie PTC przy Sempołowskiej 3)
 6. Pabianicki mural (mural przy UMP przedstawiający Zamkową z dawnych lat)
 7. Kino letnie na Lewitynie (10 seansów plenerowego kina letniego na Lewitynie)
 8. Poprawa infrastruktury, warunków organizacji imprez w hali MOSiR (gruntowny remont pomieszczenia na terenie hali sportowej MOSiR)
 9. Postaw na książkę (zakup nowości wydawniczych do MBP)
 10. Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39 (stworzenie terenu rekreacyjnego dla osób w różnym wieku)
 11. Oświetlenie w Parku Wolności (wykonanie oświetlenia głównej alei)
 12. „Dziecięca remiza” – aktywny plac zabaw ze strażackimi motywami (budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy ul. Polnej)
 13. Ogólnodostępny plac zabaw na terenie SP17 w Pabianicach (budowa placu zabaw na aktualnym boisku (placu) na terenie SP 17)
 14. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 2
 15. „Dron – strażnik czystego powietrza” (zakup mobilnego laboratorium do badania stanu powietrza)
 16. Bezpieczny strażak – zakup ubrań specjalnych dla OSP Pabianice