FAKTY

Budżet Pabianic na 2022 rok. 65 mln zł deficytu

We wtorek (21 grudnia) radni przegłosują budżet na przyszły rok. Jest bardzo napięty.

Miasto planuje wydać w przyszłym roku ponad 407 mln złotych, czego w pełni nie zrekompensują dochody szacowane na 342 mln złotych. Rodzi się z tego 65 – milionowy deficyt. Służby finansowe prezydenta uznały, że jest to problem do rozwiązania poprzez wpływy z emisji obligacji komunalnych (8 mln złotych) i z wolnych środków – niemal 57 mln, to pieniądze, które pozostaną rachunku bankowym miasta jeszcze za mijający, 2021 rok).

Podobnie jak w roku ubiegłym, robi wrażenie załącznik inwestycyjny do budżetu miasta. Wartość wszystkich przedsięwzięć wyliczono na ponad 145 mln złotych. Zdecydowanie, finansowo dominują sztandarowe projekty prezydenta, czyli tramwajowy i komunikacyjny. Listę inwestycji dopełniają zadania do realizacji  ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I transza – o przyznaniu pieniędzy decydował obiektywny algorytm). W przyszłym rok będą też wykonane modernizacje przejść dla pieszych w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Mieszkańców ulic gruntowych może niepokoić znikoma kwota na inwestycje w Zarządzie Dróg Miejskich – jedynie niecałe 74 tys. na ulicę łączącą Batalionów Chłopskich z Lutomierską. Jednak pamiętajmy, że jednocześnie w budżecie została stworzona rezerwa inwestycyjna w wysokości 3,75 mln złotych. Warto również podkreślić, że pomimo ostatniej umiarkowanej porażki (uzyskanie jedynie 4,5 mln złotych na przebudowę Starego Rynku), miasto zamierza nadal walczyć o środki rządowe z “Polskiego Ładu”, m.in. z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni ulic.

Ogólnie rzecz biorąc, budżet Pabianic na 2022 jest bardzo napięty, raz z uwagi na potężne wydatki inwestycyjne, dwa ze względu na bieżące. Nie bez powodu radni na wniosek prezydenta przegłosowali niedawno podwyżkę podatku od nieruchomości. Wiązało się to z koniecznością zdobycia środków na realizację podstawowych, bieżących zadań, w ogromnej mierze związanych z zapewnieniem funkcjonowania szkół i przedszkoli. Wynikający z odgórnych, rządowych rozwiązań wzrost obciążeń samorządów dodatkowymi zadaniami, zmniejszenie ich dochodów, przy jednoczesnym nieadekwatnym finansowaniu miast, determinują bardzo trudną sytuację finansową, również w przypadku Pabianic.

Na tej samej sesji radni przegłosują podwyżki dla prezydenta i dla siebie.

Więcej dla prezydenta, starosty i radnych