FAKTY

Bulwary odżyją?

Trwają przygotowania do rewitalizacji Bulwaru im. Kruschego. Miasto ogłosiło przetarg na wykonawcę zagospodarowania terenu, który przeprowadzi prace budowlane i instalacyjne.

Zamówienie obejmuje roboty ogólnobudowlane, to m.in. rozbiórka istniejącej nawierzchni, budowa układu komunikacji pieszej, montaż małej architektury (ławek, koszy, stojaków na rowery, tablic informacyjnych, urządzeń placów zabaw dla dzieci i siłowni plenerowych, latarni parkowych), roboty elektryczne – budowa instalacji m.in. oświetlenia parkowego i monitoringu na słupach oświetleniowych oraz roboty wodno-kanalizacyjne, łącznie z rozbudową istniejącego odwodnienia na bulwarach.

Nowe alejki do spacerów będą miały nawierzchnię z kostki brukowej, natomiast ścieżka rowerowa – z mastyksu grysowego dla wygody jeżdżących. Prace powinny zostać zakończone w tym roku. Na oferty Urząd Miejski czeka do 3 października.

Na początku roku opracowano koncepcję zagospodarowania „bulwarów” wraz z dokumentacją projektową i kosztorysową. Uwzględnia ona m.in. ścieżkę rowerową i ścieżki do spacerów, plac zabaw, siłownię terenową, nowe ławki i nasadzenia zieleni, system nawadniania, system nagłośnienia, oświetlenia i monitoringu.