FAKTY

Był komendantem, został naczelnikiem

Andrzej Bohdanowicz od marca będzie naczelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych Urzędu Miejskiego.

Wpłynęła jedna oferta w konkursie na stanowisko. Zacznie pracę w marcu, na pół etatu,  najpierw na sześć miesięcy. Wymagane było m.in. co najmniej dwuletnie doświadczenie w kierowaniu jednostką realizującą zadania z zakresu bezpieczeństwa, ochrony przed zagrożeniami lub usuwania skutków klęsk żywiołowych.
Andrzej Bohdanowicz ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie i studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Poprzednio, od 2012r. był komendantem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach, w której pracował od 2005 r.

Nabór na stanowisko został ogłoszony po tym jak poprzednia naczelnik, Elżbieta Borowiecka odeszła na emeryturę. Wymiar etatu na stanowisku został ograniczony do połowy, ponieważ funkcja inspektora ochrony danych została powierzona podmiotowi zewnętrznemu.