HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Zebranie Rady Miejskiej

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (22.03.1937) Zebranie Rady Miejskiej. Na skutek złożonego przez Klub Radnych Narodowych wniosku o zwołanie nadzwyczajnego posiedzenia Rady Miejskiej w sprawie: ponownego rozpatrzenia umowy miasta Pabianic z Tow. Łódzkiej Elektrowni, rozpatrzenia kwestii długów Elektrowni miasta Pabianic, przyjęcia sprawozdania i protokołu Komisji Rewizyjnej K. K. O. oraz ponownego […]

HISTORIA KRUCHTA

Przedwojenne Pabianice: Niedziela Palmowa

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (16.04.1916) Dzisiejsza niedziela, rozpoczynająca Wielki tydzień, nazywa się Palmową lub Kwietną. Przed sumą odbywa się święcenie palm, a następnie procesja na pamiątkę owego tryumfalnego wjazdu, jaki odbył Pan Jezus do Jerozolimy przed swoją męką, kiedy to rzesza bardzo wielka słała szaty swoje na drodze, a drudzy […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Bezrobotni rekruci i zebranie katolickie

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (21 marca 1937) Wielkie zebranie katolickie. Zarząd Parafialnej Akcji Katolickiej przy kościele N. M. P. w Pabianicach urządza w niedzielę, dnia 21 bm. o godz. 5.30 po poł. w sali Domu Katolickiego przy ul. Żeromskiego Wielkie zebranie katolickie, na którym wygłoszą referaty: p. mecenas Franciszek Szwajdler […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Śmierć na szynach i handel surogatami

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (3.10.1916) Z Pabjanic. W ubiegłym tygodniu tramwaj najechał na ul. Warszawskiej, na 8 letnią Cycanowicz miażdżąc i szarpiąc dziecko w kawałki. Po przybyciu komisji lekarskiej zajęto się zbieraniem porozrzucanych części ciała. O powyższem zajściu spisano protokół. (4.10.1916) Kary za handel surogatami herbaty. Ponieważ analiza dowiodła, że […]

HISTORIA

Żołnierze wyklęci (cz. III)

Czy „żołnierze wyklęci” rzeczywiście byli nieskazitelni? Czy można historycznie usprawiedliwiać zaoczne wyroki i egzekucje, przeciwstawiając im heroiczne próby walki o niepodległą Polskę? Na kartach historii nie znajdziemy krystalicznych postaci. „Żołnierze wyklęci” nie zasługują ani na kult, ani na potępienie. W poprzednich częściach pokazaliśmy rodowód i struktury podziemia antykomunistycznego działającego w rejonie naszego miasta (po wyzwoleniu […]

HISTORIA

Żołnierze wyklęci (cz. II)

Czy „żołnierze wyklęci” rzeczywiście byli nieskazitelni? Czy można historycznie usprawiedliwiać zaoczne wyroki i egzekucje, przeciwstawiając im heroiczne próby walki o niepodległą Polskę? W poprzedniej części opisaliśmy struktury powstałego po wojnie podziemia antykomunistycznego w rejonie Pabianic. Członkowie Ruchu Oporu Armii Krajowej (ROAK) z łatwością przenikali do nowotworzonych struktur aparatu państwowego, a zainstalowanie sprawnie działającej siatki wywiadowczej […]

HISTORIA

Żołnierze wyklęci (cz. I)

Pojęcie „żołnierze wyklęci” na stałe wpisało się na karty naszej współczesnej historii. Chętnie wykorzystywane jest przez przedstawicieli lewej i prawej strony sceny politycznej, wszelkiego rodzaju organizacje o charakterze patriotycznym czy pseudonarodowym. To pojęcie wygodne w użyciu, bowiem, jak się wydaje na pierwszy rzut oka, odnosi się do chlubnych, wyzwoleńczych działań podejmowanych przez żołnierzy przede wszystkim […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Zaopatrywanie w ziemniaki

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (30.09.1916) Ze sfer urzędowych donoszą o zaopatrywaniu w ziemniaki miast Łodzi, Tomaszowa, Pabjanic i Zgierza co następuje: Zaopatrywanie w ziemniaki będzie się odbywało na zasadzie legitymacji na ziemniaki, wystawionej na nazwisko i wydanej głowom rodzin w taki sam sposób, jak legitymacje na zaopatrywanie w chleb i […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Tyfus zaatakował

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (6.02.1916) W tramwajach od dnia wczorajszego konduktorzy nie wpuszczają do wagonów więcej ponad 27 osób. Jednocześnie zaprowadzono dezynfekcję wagonów, uskutecznianą codziennie nad ranem. (10.02.1916) Z Pabjanic. W sobotę pod przewodnictwem rabina miejscowego odbyło się zebranie ze współudziałem d-ra Szwarcmana, w celu rozważenia wniosku, jakie środki przedsięwziąć […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Czem zastąpić mydło?

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (8.06.1916) Czem zastąpić mydło? Z powodu drożyzny mydła, powstał projekt zastąpienia tego artykułu przez serwatkę. Sposób ten od dawna jest znany w Lubelskiem, gdyż tam kobiety wiejskie piorą zwykle bieliznę w serwatce. Kolorowe rzeczy piorą się w serwatce doskonale, również i białe grubsze płótna. Nawet najbardziej […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: „Małgorzatka baronowa” i turbina de Laval’a

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (13.01.1915) Przedstawienie w Pabjanicach. W nadchodzącą sobotę, t. j. dnia 16 stycznia o godz. 6-ej wieczór w Domu Ludowym w Pabjanicach odbędzie się przedstawienie, zorganizowane przez znanego ze swych występów w Pabjanicach p. Pilawę Czesławskiego. W przedstawieniu, na które złoży się melodyjna operetka „Płaczka i Śmieszek” […]

HISTORIA

Przedwojenne Pabianice: Śnieg i mrozy

O Pabianicach i okolicach tak wiek temu pisali dziennikarze. (20.11.1915) Z powodu zasypania śniegiem dróg podmiejskich, do Łodzi nie dowieziono należytej ilości mleka, przyczem handlarze nabiału wyzyskując sytuację, śrubowali ceny mleka do 25 kop. za litr. (29.11.1915) Od dwóch dni mamy niezwykłe – jak na tę porę – mrozy. Wczoraj w nocy, przy bardzo wysokim […]