PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Separacja

Czym jest separacja? Jest to stan, w którym małżonkowie nie żyją już razem, nie istnieją pomiędzy nimi więzi, ale nadal pozostają w związku małżeńskim. Jeżeli małżonkowie po prostu nie mieszkają wspólnie, nie prowadzą gospodarstwa domowego i nie utrzymują wzajemnych kontaktów – wówczas mówimy, często też potocznie, że pozostają w separacji faktycznej. Z separacją na gruncie […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Rozwód w pigułce

Czym jest rozwód? Jakie są jego przesłanki? Czego dokładnie można domagać się przed sądem? Jak wygląda postępowanie w sprawie o rozwód i jak długo trwa? Jaki jest koszt? Czym jest rozwód? Jest to sądowy sposób rozwiązania małżeństwa. Z żądaniem rozwodu może wystąpić do sądu każdy z małżonków. Decyzja ta powinna jednak charakteryzować się pewnością, stanowczością […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Zakupy w Internecie, cz.2 – skuteczna reklamacja

Najbezpieczniejszą formą wniesienia reklamacji jest pismo skierowane do  przedsiębiorcy. Poprzedni artykuł cyklu opisywał możliwości zwrotu towaru zakupionego w Internecie. Nie zawsze jednak oczekiwanym wyjściem jest zwrot rzeczy. Często kupujący chce po prostu zwrócić uwagę sprzedawcy, wykonawcy lub dostawcy, w zależności od tego, co obejmowała transakcja, na pewne mankamenty związane z wykonaniem zawartej umowy, procedurą realizacji […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Zakupy w Internecie, cz.1 – możliwość zwrotu towaru

Warto pamiętać też, że sprzedawca nie może wyłączyć lub ograniczyć prawa konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej na odległość. Kupowanie rzeczy w Internecie jest coraz bardziej powszechne i stanowi wręcz codzienność dla użytkowników sieci. Często jednak po zakupie nabywca dochodzi do wniosku, że nabyty towar nie jest potrzebny, nie podoba mu się lub po prostu […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Pojednanie w sprawie karnej

Jakie mogą być skutki pozytywnego zakończenia mediacji dla pokrzywdzonego, a jakie dla oskarżonego? Zeszłotygodniowy artykuł z cyklu „Prawo bliżej Ciebie” opisywał temat mediacji w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych. Pojawiło się jednak pytanie, czy możliwość ugodowego zakończenia lub choćby załagodzenia sprawy istnieje także w postępowaniu karnym – gdzie z jednej strony występuje sprawca przestępstwa, a z […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Mediacja-najkrótsza droga do porozumienia

Uczestnicy spraw sądowych często spotykają się z propozycją skorzystania z mediacji lub postępowania mediacyjnego. Na czym to polega? Zazwyczaj na taką możliwość wskazuje sąd podczas posiedzenia, gdy dostrzega, że pomiędzy stronami istnieje jakaś płaszczyzna porozumienia i że są widoki na rozwiązanie sporu w sposób ugodowy. Postępowanie mediacyjne, inaczej nazywane po prostu mediacją, możliwe jest zarówno […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Majątkowa strona małżeństwa

Dziś o tym, co dzieje się z majątkami prywatnymi narzeczonych po zawarciu małżeństwa i do kogo należą przedmioty nabywane po ślubie. Zawarcie małżeństwa to nie tylko prawne usankcjonowanie związku dwojga osób. To także istotna zmiana stosunków majątkowych pomiędzy samymi małżonkami, którzy dotychczas mieli własne majątki i którzy samodzielnie mogli decydować o swoich sprawach finansowych.  Co […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Odpowiedzialność osób niepełnoletnich

Najsurowszym ze środków oddziaływania na nieletniego jest umieszczenie w zakładzie poprawczym. Odpowiedzialność za niego rozciąga się również na rodziców lub opiekunów. Zdarza się, że media przekazują nam informacje o wybrykach, często nawet chuligańskich, osób niepełnoletnich. Dotyczy to czynów społecznie potępianych, takich jak: niszczenie mienia, kradzieże, pobicia, posiadanie narkotyków, czy obrót tymi środkami. Pojawiają się wtedy […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Testament, czyli co każdy wiedzieć powinien

Każdy słyszał, czy to od rodziny, z telewizji lub z Internetu, że jednym ze sposobów załatwienia spraw majątkowych na wypadek śmierci jest sporządzenie testamentu. Często jednak wątpliwości i pytania budzi kwestia, w jakich okolicznościach spadkodawca, inaczej nazywany testatorem, może złożyć testament i jakie wynikają z tego skutki dla jego spadkobierców, a zwłaszcza dla najbliższej rodziny. […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Bon turystyczny – Polska rusza na wakacje

Od 17 lipca tego roku obowiązuje ustawa o Polskim Bonie Turystycznym. Na tej podstawie kilka milionów obywateli może zyskać realne wsparcie finansowe na wyjazd wakacyjny. Jak jednak dokładnie wyglądają warunki i procedury uprawniające do otrzymania bonu? Przede wszystkim bon przysługuje osobie, która w dniu wejścia w życie tej ustawy ma już prawo do świadczenia wychowawczego […]

FAKTY PORADNIK

Botaniczne ciekawostki Pabianic: Dziewanna

Jeśli w ruch nie pójdzie kosiarka, strzelisty pęd może dorosnąć nawet do 3 metrów, a dolna część stanie się rozłożysta. Jedna z najbardziej okazałych roślin spotykanych w Polsce wyrosła na trawniku przy ul. Wiejskiej (koło Wolnościowej). Pas drogowy, a więc i koszenie, należy do starostwa (Wiejska jest drogą powiatową). Jak widać, opóźnienia w pielęgnacji pasa […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: “Dyscyplinarka” dla pracodawcy

Kodeks pracy reguluje także o  możliwość rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracodawcy. Art. 52 Kodeksu pracy znany jest większości pracodawców jako przepis regulujący możliwość dyscyplinarnego zwolnienia pracownika. Pracownicy wiedzą z kolei, że jest to nie tylko sposób rozwiązania z nimi stosunku pracy, ale także swego rodzaju dolegliwość, która może potem rzutować na […]

PORADNIK

Prawo bliżej Ciebie: Sąd elektroniczny – o czym powinien pamiętać pozwany

Przede wszystkim należy odbierać korespondencję z poczty. Nie bagatelizujmy zostawionego w naszych skrzynkach awizo, w szczególności powtórnego. Ostatnio coraz częściej zdarza się, kiedy ktoś opowiada, że sam lub też osoba mu bliska została „skazana na zapłatę przez sąd elektroniczny i ma teraz na głowie komornika”. Nie jest może to do końca pojęcie precyzyjne i stanowi […]