KOMUNIKACJA

Chińczycy zbudują kawałek S14 koło nas?

10 firm i konsorcjów chce budować II odcinek zachodniej obwodnicy Łodzi. 

Łódzki oddział GDDKiA otworzył oferty na budowę drogi ekspresowej S14 z Teofilowa do Słowika. Wpłynęło 10 ofert, ale wszystkie są droższe niż budżet inwestycji. 16-kilometrowy odcinek chce budować 10 firm i konsorcjów z Europy i Chin.

Kwota, jaką zamawiający (GDDKiA) chce przeznaczyć na realizację zamówienia, wynosi 670,3 mln złotych, tymczasem ceny złożonych ofert wahają się od 724,1 do 1.021,1 mln złotych. Najtaniej wycenili zadanie Chińczycy, więc najprawdopodobniej to oni domkną ring autostradowy wokół Łodzi.

– Choć żadna z ofert nie mieści się w kosztorysie, nie oznacza to, że postępowanie zostanie unieważnione. Propozycje  zostaną przebadane i po wyłonieniu najkorzystniejszej, inwestor rozważy, czy przeznaczy na jej realizację dodatkowe środki – informuje Maciej Zalewski, rzecznik  łódzkiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Przetarg ogłoszony dwa lata temu na odcinek Teofilów – Słowik zakończył się porażką. Oferenci zrezygnowali, gdyż praca okazała się dla nich nieopłacalna. Kolejny przetarg ogłoszono w styczniu tego roku.

Co się zmieni?

Po wybudowaniu brakującego odcinka poprawi się połączenie między autostradą A2 i drogą ekspresową S8, łatwiejszy będzie także dostęp do firm i przedsiębiorstw znajdujących się w zachodniej części aglomeracji łódzkiej, a przede wszystkim poprawi się komfort codziennego funkcjonowania i bezpieczeństwo mieszkańców takich miejscowości jak: Konstantynów Łódzki, Aleksandrów Łódzki i Zgierz. Z centrów tych miejscowości zostanie wyprowadzony ruch ciężki i tranzytowy.

Prace związane z budową tego odcinka obejmują: wybudowanie dwujezdniowej drogi ekspresowej o nawierzchni bitumicznej. Obie jezdnie będą miały po dwa pasy ruchu o szerokości 3,5 m każdy, a także pas awaryjny. Trasa została zaprojektowana w taki sposób, aby w przyszłości można było dobudować trzeci pas ruchu na każdej z jezdni, bez ingerencji w istniejące obiekty inżynierskie.

W ramach przedsięwzięcia powstaną węzły drogowe, przebudowane zostaną wszystkie drogi kolidujące z nową drogą ekspresową, pojawią się także dodatkowe drogi technologiczne, oświetlenie kilkanaście dużych i kilkadziesiąt mniejszych obiektów inżynierskich w postaci: wiaduktów, mostów, przepustów, chodników, ścieżek rowerowych, systemu odwodnienia itp. Droga zostanie także wyposażona w liczne urządzenia ochrony środowiska – ekrany dźwiękochłonne, przejścia dla zwierząt, urządzenia oczyszczające wodę opadową i liczna roślinność posadzona wokół trasy.

Przypomnijmy – na początku października ub. roku podpisano umowę na projekt i budowę I odcinka S14. Wykonawcą drogi Łódź Lublinek – Teofilów jest konsorcjum firm Budimex – Strabag, które zaprojektuje i wybuduje trasę za 561,8 mln zł w ciągu 32 miesięcy od podpisania umowy. Do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych (tj. od 15 grudnia do 15 marca).