FAKTY

Ciągłe kolizje z siecią uzbrojenie podziemnego. Konieczne wstrzymywanie prac

PROGREG InfraCity Sp. z o. o., lider konsorcjum przeprowadzającego remont linii 41, poinformował o występujących kolizjach sieci uzbrojenia podziemnego z nowo budowaną infrastrukturą.
Obok badań archeologicznych to kolejny ważny element etapu budowy, na który nie ma wpływu, a jednocześnie bardzo utrudniający wykonywanie zaplanowanych prac.

Niżej informacja wykonawcy:

“W Pabianicach, jak się okazało, mamy bardzo dużo kolizji z siecią: teletechniczną, energetyczną i wodno-kanalizacyjną. Występują one na wszystkich skrzyżowaniach z ul. Zamkową (zarówno wzdłuż jak i w poprzek ulicy) w obszarze wykonywanych robót z ul. Zamkową czyli: ul. Lutomierska, ul. Żeromskiego, ul. Bagatela, ul. Traugutta i ul. Pułaskiego. Należy spodziewać się, że wystąpią one analogicznie na kolejnych skrzyżowaniach objętych zakresem przebudowy.

Chodzi o  kolizje elektroenergetyczne i teletechniczne. Trzeba wyjaśnić, że infrastruktura była budowana w latach 60 i 70 XX wieku a następnie rozbudowywana w kolejnych latach. Przy postępujących po sobie przebudowach kolizje te nie były usuwane (przebudowywane), a jedynie rozbudowywano infrastrukturę o kolejne warstwy kanalizacji (jedna nad drugą). Takie rozwiązania lat poprzednich spowodowały, iż na dzień dzisiejszy wiązki rur znajdują w konstrukcji drogi. Są to kolizje tzw. wysokościowe, czyli obecnie kanalizacja umiejscowiona jest zbyt płytko w stosunku do zaprojektowanej konstrukcji drogi.

Wobec wykrytych kolizji w miejscu ich występowania zmuszeni jesteśmy wstrzymywać prace (ich dalsze prowadzenie jest wręcz niemożliwe). Wykonawca w każdym takim przypadku zobowiązany jest do wykonania odpowiedniego zgłoszenia do właściciela sieci, pogrupowania wiązki kabli według własności, wykonania zamiennej dokumentacji projektowej, uzyskania uzgodnień, a następnie pozwolenia na roboty pod nadzorem gestora sieci. Często jest to kolizja kilku elementów infrastruktury jednocześnie.

W większości przypadków wiązki kabli teletechnicznych i energetycznych umiejscowione są w betonowej kanalizacji, która jest w bardzo złym stanie technicznym i przy jakiejkolwiek ingerencji istnieje ryzyko jej uszkodzenia. Ponadto nierzadko się zdarza, iż odkrywamy wiązki kabli bez żadnej osłony ułożone bezpośrednio w gruncie tuż pod powierzchnią obecnej warstwy asfaltobetonu czy kostki”.

 

Jeden z kilku bieżących przykładów

 

(Fot. Progreg)