KOMUNIKACJA

Co trzeci bilet kupujemy przy SDH

Pasażerów przybywa. Bijemy rekordy.

Coraz chętniej wybieramy komunikację miejską. Tegoroczny wrzesień okazał się rekordowy pod względem liczby przejazdów autobusami MZK – w stosunku do września ubiegłego roku odnotowano o 45 tys. przejazdów biletowanych więcej (wzrost o 14%), a porównując dane z rokiem 2016 to blisko 83 tys. przejazdów więcej (29%).

Liczba przejazdów biletowanych zarówno w lipcu, jak i sierpniu była najwyższa od lat. W lipcu odpłatnie podróżowało o 10% więcej pasażerów niż rok temu (o 21 tys. przejazdów więcej) i o 26% więcej niż trzy lata (blisko 48 tys. przejazdów więcej). MZK łączy rekordy z nowymi autobusami – odkąd po Pabianicach jeżdżą hybrydy, mieszkańcy chętniej korzystają z komunikacji zbiorowej.

Biletomaty służą

We wrześniu w automatach pasażerowie kupili prawie 27 tys. biletów. Dla porównania, w pierwszym miesiącu funkcjonowania biletomatów sprzedało się niecałe 5 tys., a po pół roku – nieco ponad 19 tys.

Najczęściej są to bilety na pabianickie autobusy (94% ogółu sprzedaży). 5% to bilety łódzkie, 1% – łaskie i ŁKA. Zdecydowaną większość (98,6%) stanowią bilety papierowe. Bilety okresowe kodowane na migawkach wybrały we wrześniu 374 osoby (1,4%). Wartość sprzedanych migawek stanowi 28% sumy wrześniowych transakcji w biletomatach.

Nieco bardziej popularne są biletomaty stacjonarne na przystankach – kupujemy tam 56% biletów, z tego co trzeci kupowany jest przy SDH. Blisko co czwarty bilet (24%) sprzedaje się na przystanku Roweckiego/Gryzla. Zbliżonym zainteresowaniem (odpowiednio 18% i 16%) cieszą się automaty na przystankach Kilińskiego/Zamkowa i przy dworcu kolejowym. Niemal co dziesiąty bilet sprzedaje się w biletomacie przy szpitalu. 30% transakcji w biletomatach to płatności gotówkowe, 70% – bezgotówkowe.