FAKTY

Co zostanie zrealizowane z budżetu obywatelskiego

budżetProjekt budowy EDUPARKU przy Szkole Podstawowej nr 13 (terenu zielonego z mini miasteczkiem ruchu drogowego) wygrał w pierwszej edycji budżetu obywatelskiego w Pabianicach. W głosowaniu wybrano też dziewięć innych zadań do realizacji w 2016 r.

Mieszkańcy wypełnili 16.995 kart do głosowania: 16.510 papierowo, 485 przez internet. Oddano głosów ważnych 13.073 (77 proc. wszystkich oddanych), nieważnych 3.922 (23 proc.). Najczęściej popełniane błędy: niewpisanie pełnego adresu zamieszkania albo wymaganych danych osobowych (np. brakowało numeru ulicy, nazwy miasta albo roku urodzenia); oddanie głosu więcej niż raz albo zagłosowanie na więcej niż dwa zadania (np. jedna osoba głosowała na kilku kartach albo zaznaczyła wszystkie zadania na karcie); brak czytelnych danych w miejscu gdzie było to wyraźnie wskazane (np. podpis); głosowanie przez osoby spoza Pabianic (taki błąd popełniło 195 osób z 40 miejscowości jak np. Hermanów, Bychlew, Ksawerów, Dobroń, Łódź, Konin, Podstoła, Giemzówek).

W puli budżetu obywatelskiego był 1 mln złotych (do 100 tys. zł na jedno zadanie). Do realizacji wybrane były projekty według kolejności uzyskanej liczby głosów, aż do wyczerpania pieniędzy z puli.
Po podliczeniu wartości dziesięciu zadań do rozdysponowania pozostało 59.681,40 zł. To za mało, żeby zrealizować projekt, który znalazł się na miejscu jedenastym (budowa siłowni pod chmurką za 83 tys. zł), dlatego pieniądze pozostaną w budżecie miasta na 2016 rok.
– Wprowadziliśmy budżet obywatelski po raz pierwszy, tym bardziej dziękuję mieszkańcom za dużą aktywność i zaangażowanie. Na podstawie zebranych doświadczeń wyciągniemy wnioski, żeby poprawić formułę budżetu obywatelskiego w kolejnej edycji – mówi prezydent Grzegorz Mackiewicz.
Kilka rzeczy zarekomendował zespół ds. budżetu obywatelskiego po podliczeniu wyników: ażeby przy następnym budżecie obywatelskim mieszkańcy oddawali tylko jeden głos popierający konkretne zadanie, zamiast słów „tak” i „nie” stawiali znak „x” na karcie i żeby głosować mogły wyłącznie osoby zameldowane na terenie Pabianic albo wpisane do spisu wyborców miasta (w tej edycji uprawnione były zamieszkałe w Pabianicach).
Mieszkańcy wybrali projekty do realizacji. Do 15 listopada zostaną one „przypisane” do konkretnych wydziałów Urzędu Miejskiego, które będą odpowiadały za ich realizację. Zbiorczy protokół i ile głosów oddano na poszczególne projekty podane zostaną na stronie um.pabianice.pl, ngo.um.pabianice.pl i Biuletynie Informacji Publicznej UM oraz do wglądu w Wydziale Spraw Społecznych i Gospodarczych UM. Od wyników głosowania nie ma odwołania.

Projekty wybrane do realizacji

Miejsce

Nazwa zadania

Wartość zadania

1

EDUPARK (utworzenie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 13 wraz z przystosowaniem do mini miasteczka ruchu drogowego)

99 970,00 zł

2

RAZEM DLA DZIECI – tablice multimedialne w SP 14 sposobem na nowoczesny, atrakcyjny i efektywny rozwój ucznia

97 500,00 zł

3

Zakup środka transportu dla klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice

100 000,00 zł

4

Modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice (sekcja piłki nożnej)

99 400,00 zł

5

Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17
w Pabianicach – nowe boisko wielofunkcyjne

99 000,00 zł

6

Termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów oraz wymiana drzwi wejściowych

100 000,00 zł

7

Renowacja części nawierzchni alei głównej w Parku Wolności przy ulicy Łaskiej

100 000,00 zł

8

Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8
z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 30

94 000,00 zł

9

Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy

54 921,01 zł

10

Projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Lewityn” w Pabianicach

95 527,56 zł

 

Zestawienie wszystkich projektów z liczbą oddanych głosów:

Nr

Nazwa zadania

Głosy na TAK

Głosy na NIE

Różnica

Miejsce

Osobiście

Internetowo

Osobiście

Internetowo

1 Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Pabianicach – nowe boisko wielofunkcyjne

1306

59

34

1

1330

5

2 Pole do minigolfa miejscem rekreacji bez barier

52

13

21

0

44

29

3 Zadanie dotyczy ul. od Matejki do
ul. Cichej to jest ul. Jana Pawła

90

2

4

0

88

27

4 Zadanie dotyczy ul. Jana Matejki od
ul. Orlej do Jana Pawła II

190

8

2

0

196

23

5 Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy

996

38

15

0

1019

9

6 Zakup środka transportu dla klubu MUKS „Włókniarz” Pabianice

1642

14

75

8

1573

3

7 EDUPARK (utworzenie terenu zielonego przy Szkole Podstawowej nr 13 wraz
z przystosowaniem do mini miasteczka ruchu drogowego)

1797

51

16

0

1832

1

8 Wstępny projekt koncepcji odwodnienia terenu Osiedla Dąbrowa wraz
z wariantami odprowadzenia wód gruntowych ze zbiornika retencyjnego położonego na działce nr 2166/16 w Ksawerowie

545

2

10

0

537

16

9 Finansowanie zakupów dokumentów, zdjęć, map, pocztówek itp. archiwalnych zabytków. Przedmiotów ściśle związanych z historią Pabianic

79

15

19

0

75

28

10 Termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów oraz wymiana drzwi wejściowych

1101

2

34

0

1069

6

11 Pabianicki Klub Aktywnego Seniora

491

12

7

1

495

17

12 Wybieg dla psów w Parku Wolności

188

42

286

4

– 60

32

13 Realizacja pomnika kanonika Jana Długosza (Starszego) zlokalizowanego
w bezpośrednim sąsiedztwie dworu Kapituły Krakowskiej w Pabianicach

144

3

23

2

122

25

14 Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Matejki 45/47 do ulicy J. Pawła

176

14

6

0

184

24

15 Modernizacja boiska sportowego
w zasobach PTC Pabianice (sekcja piłki nożnej)

1511

31

12

0

1530

4

16 Budowa darmowych sieci bezprzewodowych punktów dostępu do internetu – hotspot miejski

249

35

4

0

280

20

17 Budowa siłowni „pod chmurką”

850

19

8

0

861

11

18 Budowa torów biegowych i niecki do skoku w dal

769

18

6

0

781

14

19 Skwer naszych marzeń. Skwer na Piaskach o powierzchni 0,83 ha przeznaczony jest jako miejsce wypoczynku wszystkich mieszkańców okolicznych domów i bloków

654

38

9

1

682

15

20 Pomnik obrońców Miasta. Dotyczy odnowienia pomnika 15 Pułku Wilków, który jest postawiony w Parku Wolności, w miejscu walk w 1939r.

99

7

4

0

102

26

21 Mural w centrum miasta wraz z wymianą okien

33

13

13

1

32

30

22 Budowa nowoczesnego placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w centrum Pabianic

819

23

5

0

837

13

23 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jadwigi Wajsówny
w Pabianicach, ul. Piotra Skargi 30

1019

23

9

0

1033

8

24 Projekt rewaloryzacji bulwaru im. Feliksa Kruschego

335

29

5

0

359

19

25 Renowacja części nawierzchni alei głównej w Parku Wolności przy ulicy Łaskiej

955

108

24

0

1039

7

26 AQUA FUN” pływający sportowo-rekreacyjny plac zabaw na Busince

754

92

3

1

842

12

27 Zielona Siłownia na Zielonej Górce

230

24

2

0

252

21

28 Plac treningowy do street workout
i ćwiczeń kalistenicznych dla mieszkańców Pabianic

170

30

2

0

198

22

29 Organizacja Międzynarodowego Dnia Kultury w Pabianicach

30

13

13

1

29

31

30 Zakup i rozmieszczenie budek dla kotów wolno żyjących na terenie miasta Pabianic

444

50

45

4

445

18

31 RAZEM DLA DZIECI – tablice multimedialne w SP 14 sposobem na nowoczesny, atrakcyjny i efektywny rozwój ucznia

1715

27

13

4

1725

2

32 Projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu
i Rekreacji „Lewityn” w Pabianicach

886

39

9

1

915

10