FAKTY

Coraz bliżej przebudowy odcinka Kilińskiego – Jutrzkowicka. Wyłoniono już wykonawcę

Będzie rondo, nowa nawierzchnia i ścieżka rowerowa.

O planach przebudowy fragmentu drogi wojewódzkiej 485, przebiegającej przez Pabianice, informowaliśmy w kwietniu ub. roku. W ramach inwestycji na skrzyżowaniu Kilińskiego z Moniuszki (vis a vis budynku Pabian-Med) powstanie rondo. Będzie nowa nawierzchnia jezdni i zatoki autobusowe. Chodnik zostanie przesunięty tak, by obok zmieścić ścieżkę rowerową (docelowym zamysłem jest połączenie jej ze ścieżką na Świetlickiego). Prace obejmą również rozbiórkę mostu i budowę przepustu przez rzekę Pabiankę. Z kolei na skrzyżowaniu „Grota” Roweckiego z Orlą (przy pływalni miejskiej i cmentarzu) powstaną nowe pasy z sygnalizacją – tak, by upłynnić ruch na jednym z przelotowych fragmentów miasta. Na czas modernizacji i remontu nową organizację ruchu wyznaczy wykonawca.

Zarząd Dróg Wojewódzkich wyłonił już wykonawcę robót – to konsorcjum firm ERBEDIM i PRDM Piotrków Trybunalski. Podpisana umowa opiewa na blisko 27 mln zł. Po wykonaniu projektu i uzyskaniu pozwolenia (do końca kwietnia 2019), wykonawca przystąpi do robót. Inwestycja realizowana w systemie “zaprojektuj i wybuduj” ma być gotowa do końca sierpnia 2020 r.

Długość odcinka: 2,3 km – ulica Kilińskiego i Jutrzkowicka. Zakres rzeczowy:

• rozbiórka i budowa nawierzchni jezdni,
• przebudowa i rozbudowa skrzyżowań (w tym budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Kilińskiego i Moniuszki),
• rozbiórka i budowa zjazdów,
• budowa zatok autobusowych,
• rozbiórka i budowa chodników,
• rozbiórka i budowa przepustów,
• rozbudowa systemu odwodnienia (kanalizacja deszczowa, rowy drogowego),
• budowa oświetlenia drogowego,
• przebudowa kolidujących sieci infrastruktury,
• rozbiórka mostu i budowa przepustu przez rzekę Pabiankę,
• budowa zatok postojowych,
• budowa ścieżki rowerowej.

Wcześniej podpisano umowę na modernizację odcinka od węzła na trasie S8 do Dłutowa, również w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. W sumie inwestycją objęte zostało ponad 10 km drogi nr 485, za blisko 69 mln zł.