FAKTY

Czego chcą pabianiczanie?

Propozycje do budżetu obywatelskiego trafiły do odpowiednich wydziałów merytorycznych, które ocenią ich wykonalność i zgodność z prawem. W sumie pabianiczanie złożyli 49 projektów:
 • Modernizacja boiska szkolnego – nowe boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 17
 • Pole do minigolfa przy Grota Roweckiego
 • Budowa chodników w okolicy ul. Jana Pawła II, Matejki i Cichej
 • Rewitalizacja terenów zielonych i ciągów pieszo-jezdnych w osiedlu 1000-lecia
 • Wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Pabianicach w sprzęt ratowniczy i szkoleniowy
 • Zakup środka transportu dla klubu MUKS “Włókniarz” Pabianice
 • Park edukacyjny na wewnętrznym dziedzińcu SP 13 – teren zielony z przystosowaniem do mini miasteczka ruchu drogowego
 • Wstępny projekt koncepcji odwodnienia terenu osiedla Dąbrowa wraz z wariantami odprowadzenia wód gruntowych
 • Wydzielenie funduszu na finansowanie zakupu archiwaliów i zabytków ściśle związanych z historią Pabianic
 • Termomodernizacja stropu hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów oraz wymiana drzwi wejściowych
 • Zrobienie nawierzchni ulicy Rolniczej wraz z chodnikiem
 • Budowa chodnika na ul. Wiązowej
 • Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Żelaznej/Karniszewickiej
 • Utworzenie Pabianickiego Klubu Aktywnego Seniora
 • Taryfa Obywatelska 3+6 dla opłat za wodę i ścieki dla mieszkańców Pabianic
 • Wymiana starej nitki wodociągowej, montaż szamba ekologicznego i naprawa ogrodzenia na działkach przy Karniszewickiej
 • Wybieg dla psów w parku Wolności. Realizacja pomnika kanonika Jana Długosza przy zamku
 • Budowa zatoczki parkingowej wzdłuż bloku mieszkalnego przy ul. Matejki 45/47 do ul. Jana Pawła II
 • Modernizacja boiska sportowego w zasobach PTC Pabianice
 • Dwa wnioski dotyczyły bezpłatnego miejskiego internetu i hot-spotów
 • Budowa siłowni pod chmurką na terenie „Orlika” przy SP 3
 • Budowa torów biegowych i niecki do skoku w dal na terenie SP 3
 • “Skwer naszych marzeń” między ulicą Szarych Szeregów, Odrodzenia i Robotniczą
 • Odnowienie pomnika 15 Pułku Piechoty Wilków w parku Wolności
 • Mural w centrum miasta wraz z wymianą okien (na Zamkowej przy ul. Kościuszki)
 • Na wszystkich sygnalizacjach świetlnych tabliczki informujące o bezpiecznym przejściu dzieci
 • Modernizacja drogi dojazdowej do gospodarstw domowych znajdujących się przy ul. Jutrzkowickiej (8bc,10,12) i działek sąsiedzkich
 • Budowa nowoczesnego placu zabaw przy boisku wielofunkcyjnym w centrum (w okolicy SP 1)
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP 8. Przygotowanie projektu rewitalizacji bulwaru im. Feliksa Kruschego
 • Zmiana systemu sposobu ogrzewania pomieszczeń budynku strzelnicy sportowej LOK “WALTER”
 • Renowacja części nawierzchni alei głównej w parku Wolności przy ulicy Łaskiej
 • “AQUA FUN”, czyli pływający sportowo-rekreacyjny plac zabaw na Busince
 • Siłownie zewnętrzne w parkach im. Słowackiego oraz na Zielonej Górce
 • Plac treningowy do street workout i ćwiczeń kalistenicznych dla mieszkańców na Busince
 • Organizacja Międzynarodowego Dnia Kultury w Pabianicach
 • Wymiana sieci wodociągowej o długości 350 m przy ul. Karniszewickiej 119
 • Zakup i rozmieszczenie budek dla kotów wolno żyjących na terenie miasta
 • Remont budynku szkutni Retmanatu Drużyn Wodnych Hufca ZHP przy Konstantynowskiej
 • System koszy na psie odchody rozmieszczone w całym mieście, czyli Psia Stacja ARES
 • “Razem dla dzieci” – tablice multimedialne w SP 14
 • Wszystkie dzieci grają w szachy – program edukacyjny we wszystkich podstawówkach
 • Utworzenie izby pamięci św. Maksymiliana Marii Kolbego w domu, w którym mieszkał
 • Budowa placu zabaw i wymiana kostki brukowej przy Karniszewickiej 19.
 • Projekt modernizacji boisk do siatkówki plażowej wraz z ich oświetleniem na Lewitynie.