FAKTY

Czy Aflofarm faktycznie poniesie koszty usunięcia swoich odpadów?

Zobowiązanie spółki z Pabianic dotarło do Starostwa Powiatowego w Zgierzu. Nad jego wcieleniem w życie głowią się prawnicy.

17 lipca ujawniliśmy, że odpady pochodzące od znanego na całym świecie farmaceutycznego giganta z Pabianic są składowane na dwóch wysypiskach. Jedno zlokalizowane jest w Brużyczce Małej (gm. Aleksandrów Łódzki), drugie w Łodzi.

Po naszej publikacji Aflofarm zadeklarował  “gotowość poniesienia kosztów usunięcia z Brużyczki Małej oraz z ul. Niciarnianej odpadów w zakresie, w jakim dotyczą one firmy” (CZYTAJ TUTAJ).

Jak ustaliliśmy, stanowisko spółki wpłynęło do Starostwa Powiatowego w Zgierzu i zostanie poddane analizie prawnej. Realizacja tego typu zapowiedzi bez precedensu może okazać się mocno karkołomna, gdyż obowiązek uprzątnięcia i poniesienia kosztów z tym związanych spoczywa na spółce, która miała przekazać odpady do utylizacji.

Starosta zgierski podjął działania zmierzające do wyegzekwowania obowiązku uprzątnięcia odpadów – nie ma kolizji z działaniami prokuratury, które blokowałyby zrobienie porządku. Procedury urzędowe są jednak skomplikowane. Trudno zatem określić, kiedy toksyczne odpady znikną.

Właściciele nieodpowiedzialnej firmy, mającej przekazać odpady do utylizacji od “Aflofarmu” i innych podmiotów, zmieniali się kilkakrotnie, o czym informowaliśmy w publikacji z 17 lipca.

Z kolei 22 lipca prokuratura postawiła zarzut narażenia życia i zdrowia prezes firmy gospodarującej odpadami (CZYTAJ TUTAJ), zaś 1 sierpnia jednemu z właścicieli, rodzinnie powiązanemu z “Aflofarmem” (CZYTAJ TUTAJ).

Sprawa jest rozwojowa.