FAKTY

Czy nowa spółka uratuje nas przed kolejnymi podwyżkami?

Wzrost opłat za śmieci nieunikniony – napisaliśmy na początku stycznia. Taka perspektywa nabiera w naszym mieście realnych kształtów. Jest jednak szansa na powstrzymanie wzrostu opłat w przyszłości.

W miniony czwartek okazało się, że do przetargu zgłosiła się tylko jedna firma. To dotychczasowy kontrahent Urzędu Miejskiego Eko – Region. Koszt 10 miesięcy obsługi oferent określił na 15 396 480,00 zł (miesięcznie – 1 mln 539 tys. 648 zł). Aktualna umowa na 24 miesiące opiewa na 32 226 958,08 zł (1 mln 342 tys. 790 zł). Miesięczna różnica kosztów wynosi zatem 196 tys. 858 zł. Będą ją musieli pokryć mieszkańcy.

Na razie nie wiadomo, jakie nowe stawki przedstawi prezydent do akceptacji Radzie Miejskiej. Wymieniona kwota ma obowiązywać od 1 marca, bo z końcem lutego kończy się obowiązująca umowa z “EKO – Regionem”.

Pozycja monopolisty pozwala spółce z Bełchatowa windować ceny. Jest szansa na przerwanie tej spirali podwyżek drenującej kieszenie pabianiczan. Zagadnienie jest w spektrum zainteresowania pabianickich samorządowców.

10 stycznia br. radny Antoni Hodak napisał na Facebooku: “jako miasto powinniśmy czynić wszystko, co możliwe w ramach kompetencji samorządu, aby opłaty za wszelką cenę minimalizować bądź chociaż zahamować ich wzrost. Zduńska Wola powołała w tym celu wraz z nowym rokiem spółkę komunalną, zajmującą się odbiorem odpadów. W złożonej interpelacji zapytałem Prezydenta Pabianic, czy utworzenie spółki w naszym mieście było rozważane, a jeśli tak to jakie są wnioski z przeprowadzonych analiz. Poprosiłem też o informację, jakie działania w innych kierunkach były podejmowane dla wypracowania rozwiązań minimalizujących wysokość opłat”.

Prezydent Grzegorz Mackiewicz odpowiedział, że taka opcja jest rozważana: “W styczniu odbyliśmy wizytę u władz miasta oraz w spółce MPGK w celu zapoznania się z zastosowanymi tam rozwiązaniami. Mogliśmy zobaczyć, jak funkcjonuje spółka oraz jak zorganizowano sposób odbioru odpadów. Rozmowa z prezydentem miasta Zduńska Wola oraz zarządem spółki potwierdziła, że jest to pomysł do wdrożenia, choć wymagający zaangażowania jednorazowo sporych finansów. (…) Jeśli koszty przedsięwzięcia będą racjonalne przygotujemy analizę i przedstawimy Wysokiej Radzie propozycję wdrożenia systemu w naszym mieście”.