FAKTY

Czy powstanie Młodzieżowa Rada Miejska?

Potrzebna szkółka dla przyszłych samorządowców. Jest pomysł na aktywizację młodzieży.

Skupiające młodych ludzi stowarzyszenie “Innowacyjne Pabianice” zwróciło się do prezydenta o podjęcie inicjatywy uchwałodawczej w celu powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej. MRM ma być apolitycznym, niezależnym gremium (działalność o charakterze konsultacyjnym). Takie działało już w Pabianicach kilkanaście lat temu.

“Nadszedł czas na wsłuchanie się w głos młodych pabianiczan. Obecnie takiego spojrzenia, jak również organu gminnego reprezentującego młode pokolenie, brakuje”- argumentują w piśmie.

Prezes IP Aleksander Wójtowicz zaznacza, że w Pabianicach działa Miejska Rada Seniorów. Z kolei średnia wieku Rady Miejskiej wynosi blisko 50 lat, tylko dwóch rajców spośród 23 urodziło się w latach 90. ubiegłego wieku, a jedyna regulacja, która korespondowała z obowiązkiem zapisanym w art. 5b u.s.g. – uchwała powołująca społecznych asystentów radnych miejskich – została uchylona przez Radę Miejską w grudniu 2017 roku.

Istnieje zatem konieczność podjęcia na nowo dyskusji na temat samorządowej aktywizacji młodych ludzi, która nie tylko przyniesie teraźniejsze skutki w postaci pracy młodzieży na rzecz Pabianic, ale pozytywnie przyczyni się do przygotowania i ukształtowania nowych, dorosłych już samorządowców.

Nasza redakcja pabianice.tv zwróciła się o podjęcie działań na rzecz wskrzeszenia MRMP, ale potrzebna była inicjatywa samej młodzieży. Ta teraz nastąpiła.


2 komentarze do “Czy powstanie Młodzieżowa Rada Miejska?

  1. Bardzo dobra inicjatywa :) Pamietam radę młodzieżowa za czasów Bernera. Nic tylko działać

  2. Wylęgarnia dzieciaków osób już będących przy korycie. Takie wcześniejsze zaklepywanie miejsca… przykład dziecka wychowanego na takie stanowisko i nie skalanego normalną pracą i problemami, chyba obecnie “rządzi” miastem

Comments are closed.