FAKTY

Dla kogo 1% podatku? [LISTA ORGANIZACJI I OSÓB]

Od 15 lat podatnicy mają możliwość przekazania 1 proc. swojego podatku z deklaracji rocznej PIT na rzecz dowolnie wybranej organizacji pożytku publicznego. Pamiętajcie, że przekazując 1% nic nie tracimy – rozdysponowujemy jedynie kwotę, która w innym wypadku zostałaby przekazana na rzecz Skarbu Państwa.

Oto lista organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu pabianickiego, uprawnionych do otrzymania odpisów 1% podatku w roku 2019 (źródło: powiat.pabianice.pl):

• Stowarzyszenie Opieki Hospicyjnej Powiatu Pabianickiego Pabianice, KRS 0000178499

• Fundacja „Wakacje Marzeń” Pabianice, KRS 0000272371

• Ochotnicza Straż Pożarna w Konstantynowie Łódzkim, KRS 0000041907

• Ochotnicza Straż Pożarna w Chechle gm. Dobroń, KRS 0000028654

• Ochotnicza Straż Pożarna w Kudrowicach gm. Pabianice, KRS 0000113353

• Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta, cel szczegółowy: Koło w Pabianicach, KRS 0000069581

• Fundacja Pomocy Zwierzętom Kundel Bury w Pabianicach, KRS 0000461812

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Pabianicach, KRS 0000036204

• Stowarzyszenie „Czuję Sercem” Konstantynów Łódzki, KRS 0000188718

• Stowarzyszenie „Jesteśmy Tacy…” Pabianice, KRS 0000227161

• Stowarzyszenie Razem przy Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym dla Osób Niepełnosprawnych w Pabianicach, KRS 0000052354

• Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze Pabianice, KRS 0000003793

• Zjednoczenie Pabianickie Pabianice, KRS 0000251324

• Stowarzyszenie Abstynentów “Granica” Pabianice, KRS 0000169770

• Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Konstantynowie Łódzkim, KRS 0000402779

• Centrum Badań i Innowacji Pro-Akademia Konstantynów Łódzki, KRS 0000171789

• Stowarzyszenie Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo Jednostka Terenowa – Pabianice, KRS 0000654358

• Hufiec Pabianice Związku Harcerstwa Polskiego, cel szczegółowy: Hufiec Pabianice, KRS 0000283814

• Pabianicki Klub Sportów Ogólnowojskowych LOK Walter, cel szczegółowy: LOK Walter Pabianice, KRS 0000086818

• Polski Związek Filatelistów Koło Pabianice-Miasto, cel szczegółowy: Koło Pabianice, KRS 0000201405

• Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Pabianicach cel szczegółowy: Koło Terenowe w Pabianicach, KRS 0000087884

• Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło w Pabianicach cel szczegółowy: Koło w Pabianicach, KRS 0000113420

• Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Pabianicach cel szczegółowy: Zarząd Rejonowy w Pabianicach, KRS 0000225587

• Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło Powiatowe w Pabianicach cel szczegółowy: Koło Powiatowe w Pabianicach, KRS 0000106108

• Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Oddziału Powiatowego w Pabianicach, cel szczegółowy: Oddział Powiatowy w Pabianicach, KRS 0000116212

• Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach, cel szczegółowy: Zarząd Miejsko-Gminny w Pabianicach, KRS 0000041349

• Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, cel szczegółowy: Zarząd Miejski w Konstantynowie Łódzkim, KRS 0000041349

• Związek Sybiraków Koło w Pabianicach, cel szczegółowy: Koło w Pabianicach, KRS 0000053657

Oto lista osób z terenu powiatu pabianickiego, którym można przekazać 1% (kolejność alfabetyczna, źródło: Spotted: Pabianice):

• Agata Krzysztof (schorzenie: zespół Aspergera), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #2234 Krzysztof Agata

• Bartczak Szymon (mózgowe porażenie dziecięce), KRS: 0000161880, cel szczegółowy: #39 Szymon Bartczak

• Błaszczyk Katarzyna (mózgowe porażenie dziecięce), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 5041 Błaszczyk Katarzyna

• Borowiec Staś (głęboki niedosłuch), KRS: 0000017864, cel szczegółowy: Staś Borowiec

• Bukowska Beata (schorzenie rdzeniowy zanik mięśni SMA), KRS: 0000022383, cel szczegółowy: 1% podatku dla Beaty Bukowskiej

• Dobrosz Igor (schorzenie: uszkodzenie splotu ramiennego), KRS: 0000142952, cel szczegółowy: Igor Dobrosz

• Domagała Simon (schorzenie Zespół Aspergera), KRS: 0000127075, cel szczegółowy:#1557 Simon Domagała

• Dudek Zuzanna (schorzenie: stwardnienie guzowate, padaczka), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 30216 Dudek Zuzanna Pabianice

• Fiuk Antoni (schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 22747 Fiuk Antoni

• Fortuna Stanisław (schorzenie: niepełnosprawność sprzężona), KRS: 0000161880, cel szczegółowy: #52 Stanisław Fortuna

• Furman Jakub (schorzenie: autyzm, astma), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #3194 Jakub Furman

• Gajda Tomasz (Fundacja Avalon – pomoc niepełnosprawnym), KRS: 0000270809, cel szczegółowy: Gajda, 1875

• Głowacki Andrzej (SLA stwardnienie zanikowe boczne), KRS: 0000270809, cel szczegółowy: Głowacki, 10355

• Głuszek Dominik (schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce, diplegia spastyczna), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 20393 Głuszek Dominik

• Goss Hanna (schorzenie: inne, w trakcie diagnostyki genetycznej), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #2008 Hanna Goss

• Hochman Joanna (schorzenie: autyzm dziecięcy, padaczka), KRS: 0000186434, cel szczegółowy: 111/H Joanna Hochman

• Jankowski Bruno (schorzenie: autyzm), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #1080 Bruno Jankowski

• Jarmakowska Natalia (schorzenie: wada serca, niedosłuch, obustronny całkowity rozszczep podniebienia, aplazja przedramienia lewego z dłonią czteropalczastą), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 21768 Jarmakowska Natalia

• Kluch Aneta (limfocytarne zapalenie opon mózgowych, zespół Devica, nowotwór endokrynny), KRS: 0000270809, cel szczegółowy: Kluch, 5614

• Kowalczyk Łukasz (schorzenie: stwardnienie rozsiane), KRS: 0000049771, cel szczegółowy: Łukasz Kowalczyk

• Kowalski Stanisław (schorzenie: wada złożona), KRS: 0000266644, cel szczegółowy: ZC 8487 Stanisław Kowalski

• Kozłowski Stanisław (schorzenie: mukowiscydoza), KRS: 0000064892, cel szczegółowy: 833/60/18 Stanisław Kozłowski

• Krawczyk Alexander (schorzenie: zespół Aspergera), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #2204 Alexander Krawczyk

• Krysiak Julian (schorzenie: autyzm), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #390 Julian Krysiak

• Kubicki Stanisław (całościowe zaburzenie rozwoju, obniżone napięcie mięśniowe, wielkogłowie), KRS: 0000347949, cel szczegółowy: K/15 Kubicki Stanisław

• Kuliberda Wiktor (zespół Downa), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #362 Wiktor Kuliberda

• Lauer Piotruś (Schorzenie: zespół Aspergera), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #1387 Piotruś Lauer

• Malaczyńska Mira (schorzenie: inne, skrajny wcześniak), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #3222 Mira Malaczyńska

• Malinowski Filip i Milena (schorzenie: choroba Niemanna-Picka typu C), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 30516 Malinowski Filip

• Malinowska Julia (schorzenie: cukrzyca typu 1, bielactwo), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 25455 Malinowska Julia

• Maruszewska Klaudia (schorzenie: zespół Wolfa-Hirschhorna, padaczka, stopy końsko-szpotawe, wada serca, obniżenie napięcia mięśniowego), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 29916 Maruszewska Klaudia

• Maślanka Adam (neuroblastoma), KRS: 0000362564, cel szczegółowy: Adam Maślanka

• Nowak Grześ (schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce spastyczne czterokończynowe), KRS: 0000382243, cel szczegółowy: 257 pomoc dla Grzesia Nowak (nie ma błędu)

• Nowicka Kornelia (schorzenie: niedowład spastyczny prawostronny, wada mózgu pod postacią niedorozwoju lewej półkuli mózgu), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 26168 Nowicka Kornelia

• Pacyniak Maria (schorzenie: rozszczep kręgosłupa, wodogłowie, przepuklina oponowo-rdzeniowa), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 24615 Pacyniak Maria

• Piechura Zuzanna (schorzenie: autyzm), KRS: 0000270540, cel szczegółowy: Zuzanna Piechura

• Pietrowski Grzegorz (schorzenie: stwardnienie zanikowe boczne SLA), KRS: 0000270809, cel szczegółowy: Pietrowski, 6895

• Pisarek Marcel (schorzenie: obniżone napięcie mięśniowe, toksoplazmoza), KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Marcel Pisarek 734/P

• Rakowski Julian (schorzenie: niedosłuch głęboki), KRS: 0000017864, cel szczegółowy: Julian Rakowski

• Ratajczyk Dorota (schorzenie: stwardnienie rozsiane), KRS: 0000338878, cel szczegółowy: Dorota Ratajczyk

• Rzonsowski Błażej (schorzenie: Dystrofia mięśniowa Duchenne’a), KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Błażej Rzonsowski 294/R

• Sadło Franciszek (schorzenie: Zespół Pradera – Williego), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #3174 Franciszek Sadło

• Salamon Wojciech (osoba niechodząca po niedokrwiennym udarze mózgu), KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Wojciech Salamon

• Siurek Zuzanna (schorzenie: wcześniactwo, wodogłowie, niedowład czterokończynowy, niedosłuch, korowe uszkodzenie wzroku, padaczka, astma), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 28910 Siurek Zuzanna

• Skurnica Norbert (schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce, padaczka lekooporna), KRS: 0000368135, cel szczegółowy: Skurnica 10551102

• Strzelczyk Pola (schorzenie: zespół Downa), KRS: 0000270809, cel szczegółowy: Strzelczyk, 8073

• Szefer Elżbieta (schorzenie : stwardnienie rozsiane), KRS: 0000055578, cel szczegółowy: Elżbieta Szefer

• Śpionek Amelia (schorzenie: autyzm), KRS: 0000127075, cel szczegółowy: #765 Amelia Śpionek

• Świech Antoni (siatkówczak obuoczny), KRS: 0000249753, cel szczegółowy: Antoni Świech

• Terela Dawid (schorzenie: mózgowe porażenie dziecięce), KRS: 0000186434, cel szczegółowy: Dawid Terela 110/T

• Tomczak Paweł (schorzenie: śpiączka po udarze krwotocznym do pnia mózgu, konieczna jest neurorehabilitacja), KRS: 0000186434, cel szczegółowy: 236/T Paweł Tomczak

• Trzebińska Zuzanna (schorzenie: padaczka, niedowład spastyczny czterokończynowy, encefalopatia wielotorbielowa mózgu, padaczka), KRS: 0000037904, cel szczegółowy: 33091 Trzebińska Zuzanna

• Zawadowska Jolanta (bardzo zaawansowane stwardnienie rozsiane), KRS: 0000055578, cel szczegółowy: Jola Zawadowska