FAKTY

Dmuchają od ponad wieku

Orkiestra Dęta z Dobronia obchodziła 115. urodziny.

W 1902 roku indywidualne, domowe muzykowanie przestało wystarczać mieszkańcom Dobronia i przybrało formę bardziej zorganizowaną. Dobroński wójt – Wojciech Kabza, z pomocą swojego brata Antoniego oraz przy wsparciu miejscowego proboszcza  Marcjana Włostowskiego i tutejszego dziedzica Zygmunta Kellera, założył 12-osobową orkiestrę dętą.

Pierwszy publiczny występ miał miejsce w czasie Świąt Bożego Narodzenia 1903 roku – w miejscowym kościele parafialnym, gdzie wspólnie z chórem Towarzystwa Śpiewaczego „Lutnia” grano kolędy.

W 1905 roku Orkiestra bierze udział w pochodzie strajkujących robotników w Pabianicach. Muzycy zostali pobici przez Kozaków, a dyrygent i ówczesny wójt Kabza został aresztowany i osadzony w więzieniu. W procesie uznano go za winnego buntu przeciw władzy carskiej i skazano na śmierć przez powieszenie. W ostatniej chwili ułaskawił go gubernator Guberni Piotrkowskiej.

Od 1946 roku Orkiestra regularnie uczestniczy w obchodach Święta Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze, bierze udział w przeglądach, konkursach i festiwalach organizowanych na różnych szczeblach. Od 1990 roku wchodzi w skład Gminnego Ośrodka Kultury (teraz Dobrońskiego Centrum Kultury), jednocześnie działa pod patronatem Ochotniczej Straży Pożarnej.

Tutaj przeczytasz więcej o historii Orkiestry Dętej z Dobronia.
(Fot. P. Fogel)

Tagi: