KRUCHTA

Do domu kultury na niepodległościową mszę przyszły tłumy wiernych

Gminny Dom Kultury w Bychlewie stał się dziś domem Bożym. Wierni usłyszeli, że nie należy godzić się na zabijanie nienarodzonych dzieci, a Pan Bóg powinien mieć w Polsce ostatnie słowo.

Od Eucharystii sprawowanej w Gminnym Ośrodku Kultury w Bychlewie rozpoczęło się dziś w Gminie Pabianice świętowanie przypadajacego jutro Narodowego Dnia Niepodległości.

Na nabożeństwo zaprosił mieszkańców wójt Gminy Pabianice Marcin Wieczorek, przewodniczacy RG Jerzy Błoch oraz Dyrektor GDK Aleksandra Pluta. Mszę odprawił ks. Józef Kapias, proboszcz parafii NMP w Pabianicach (Bychlew podlega pod nią administracyjnie).

Prócz gminnych samorządowców w GDK modlili się parlamentarzyści PiS: poseł Piotr Polak i senator Maciej Łuczak, a także: dyrektor kancerarii sejmiku i szef klubu radnych miejskich PiS Włodzimierz Stanek, Magdalena Werstak – dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, komendant KPP w Pabianicach – mł. insp. Tomasz Szwed i wiceprzewodniczący Rady Powiatu Pabianickiego Henryk Gajda.

Podczas kazania ks. Józef Kapias podkreślił, że w imię nowoczesności nie można godzić się na eliminowanie z życia Jezusa i jego przykazań Bożych. Nie wolno zabijać nienarodzonych dzieci, a pan Bóg powinien mieć w Polsce ostatnie słowo.

Religijne obrzędy nie po raz pierwszy mają miejsce w Gminnym Domu Kultury w Bychlewie. Prócz mszy obywały się tutaj m.in. nabożeństwa różańcowe.

Kodeks Prawa Kanonicznego głosi, że  mszę należy sprawować w miejscu świętym (kościół, kaplica), chyba że “w poszczególnym wypadku czego innego domaga się konieczność; w takim wypadku Eucharystia winna być sprawowana w odpowiednim miejscu”.

O tym, czy miejsce jest odpowiednie czy nie decyduje ksiądz celebrans. Powinno ono sprzyjać skupieniu modlitewnemu, nie może być zagrożone niebezpieczeństwem profanacji.