FAKTY

Docieplenie coraz bliżej

Wniosek o 10,5 mln zł dofinansowania unijnego do projektu termomodernizacji 11 placówek oświatowych pozytywnie zaliczył ostatni etap oceny. W tym miesiącu zarząd województwa łódzkiego podejmie uchwałę o przyznaniu dofinansowania, po czym zostanie podpisana umowa.

Wkrótce rozpoczną się prace termomodernizacyjne w pierwszych pięciu placówkach. Prognozowane przez wykonawcę terminy wejścia do obiektów objętych pierwszym etapem robót to: 2 października – SP 14, 9 października – Gimnazjum nr 3 (aktualnie SP 16), 20 października – SP 3, 29 października – PM 13 i 17 listopada – PM 4. Prace mają się zakończyć pod koniec maja. Później modernizowane będą pozostałe placówki – Szkoła Podstawowa nr 17, Przedszkola Miejskie nr 6, 11, 14, 16 i Żłobek Miejski (oddział przy ulicy Piotra Skargi).

Projekt „Poprawy efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej gminy miejskiej Pabianice” dotyczy termomodernizacji sześciu przedszkoli, trzech szkół podstawowych, Gimnazjum nr 3 oraz jednego oddziału żłobka. Łączna wartość przedsięwzięcia, obejmująca poza kosztami inwestycyjnymi również koszty zarządzania energią w zmodernizowanych obiektach przez 15 lat, to 46,5 mln zł (w tym 10,5 mln zł z puli RPO).

Samorząd realizuje projekt w partnerstwie publiczno-prywatnym z konsorcjum firm Siemens i Siemens Finance. Gwarantowane przez partnera oszczędności w zużyciu energii cieplnej są na poziomie 69 proc. Prace obejmą docieplenie ścian i stropodachów, częściową wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę oświetlenia wewnętrznego na energooszczędne, modernizację instalacji centralnego ogrzewania, montaż systemu monitoringu i zdalnego zarządzania energią.

Sale zajęć w pięciu przedszkolach zostaną wyposażone w układy wentylacji mechanicznej, co pozwoli nie tylko na osiągnięcie oszczędności w zużyciu energii cieplnej, ale również zapewni m.in. skuteczną wymianę powietrza.