HISTORIA

Dokładnie 120 lat temu z Łodzi do Pabianic wyruszył pierwszy tramwaj

17 stycznia 1901 roku o godz. 14. 25 z Łodzi do Pabianic wyruszył pierwszy tramwaj – przypomniał dziś na FB emerytowany inżynier miasta i fan komunikacji miejskiej Andrzej Różański.

Datę tę należy traktować jako zapoczątkowanie ruchu nie tylko do Pabianic, ale także jako datę rozpoczęcia funkcjonowania podmiejskich linii tramwajowych – już następnego dnia tj. 18 stycznia 1901 r otwarto ruch na linii do Zgierza.

– Mam nadzieję, iż jest to ostatnia taka rocznica, którą przypominam przy praktycznie całkowicie zawieszonym ruchu tramwajowym na podmiejskich liniach tramwajowych – komentuje Różański.

Ówczesny dziennik “Rozwój w wydaniu z 18.01.1901 o inauguracji linii napisał:
„Otwarcie ruchu.
Wczoraj otwarty został ruch na kolejce do Pabianic. Pierwszy pociąg wyruszył o godzinie 2 minut 25, jechali nim między innymi, koncesjona- riusze kolejki, inżynier Miller z Petersburga, delegowany przez ministerium komunikacyi, oraz dyrektor kolei i inżynierowie, którzy ją budowali. Jak pożąda- ną jest ta kolejka świadczy o tem wymownie fakt że wczoraj wszy- stkie pociągi były przepełnione. Ruch na linii zgierskiej otwarty będzie jutro.”
„Warunki koncesji na „budowę i eksploatację łódzko-zgierskich i łódzko-pabianic- kich wąskotorowych kolejek podjazdowych” asygnował Car Mikołaj II 24 grudnia 1898 r./ 6 stycznia 1899 r. Konsorcjum przyjęło nazwę „Łódzko-Zgierskie i Łódzko-Pabianickie Elek- tryczne Wąskotorowe Koleje Podjazdowe”.
Prace przy budowie podmiejskiej linii tramwajowej, zarówno pabianickiej, jak i zgierskiej, rozpoczęły się już we wrześniu 1899 r., ale tylko w zakresie przygotowania terenu pod budowę (zgodnie z umową koncesyjną roboty musiały rozpocząć się w ciągu roku od otrzymania koncesji).
W pełni prace ruszyły na wiosnę 1900 r. Budowę kontrolował Państwowy Inspektor Budowy, Radca Kolegialny, inżynier komunikacji Ł. Miller, zaś głównym inżynierem został wybrany przez towarzystwo, jak i zatwierdzony przez Ministra komunikacji, Wiesław Gerlicz. Ponadto z ramienia Towarzystwa „Union” prace nadzorowali inż. Torpanow i inż. Maehle. Otworzono „Biuro Budowy” przy ul. Spacerowej 17 (obecnie Al. Kościuszki).”

Cytaty pochodzą z książki Joanny Matczak-Aleksandrowicz, Anety Adamczyk „Przystanek Pabianice. Z historii miejskiej komunikacji” wydanej przez Muzeum Miasta Pabianic w 2018 roku. Wydanie książkowe w nakładzie 500 egz. „rozeszło” się jak przysłowiowe „ciepłe bułeczki”, ale jest dostępna do pobrania ze strony MMP. O tym, jak przeczytać blisko 300 stron napisaliśmy TUTAJ.