FAKTY

Dopłata za wymianę pieca węglowego

Pabianiczanie będą mogli skorzystać z dopłat na wymianę pieców opalanych węglem. Zakup nowego urządzenia będzie dofinansowany z programu “KAWKA”.

Miasto przystąpi do realizacji programu pod nazwą “Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji realizowana w ramach Programu KAWKA”. Spotkanie informacyjne dla zainteresowanych zmianą sposobu ogrzewania odbędzie się 27 października 2015 r. o godz. 10.00 w sali Miejskiego Ośrodka Kultury (Kościuszki 14). Będzie mowa o warunkach i zasadach realizacji programu. Uczestnicy otrzymają deklaracje udziału w programie. Zaproszenie jest skierowane jest do osób fizycznych, a także Pabianickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i wspólnot mieszkaniowych.
Celem programu „KAWKA” jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji –  wymianę domowych pieców węglowych i kotłowni węglowych, które zanieczyszczają powietrze, na bardziej ekologiczne systemy ogrzewania, np. gazowe czy elektryczne albo podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej. Program jest finansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi. Przystąpić do niego może samorząd i to on składa wniosek o przyznanie dotacji.  Realizacją zajmie się Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. Dofinansowanie pokrywa koszty zmiany sposobu ogrzewania, m.in. koszty przygotowania niezbędnych projektów i dokumentacji, zakupu i montażu nowych urządzeń do produkcji oraz demontażu starych.