FAKTY

Drewniak stwarza zagrożenie, ale jest nie do ruszenia. Nie chodzi o konserwatora zabytków

Drewniany, rozpadający się dom przy ul. Garncarskiej straszy nie od dziś i stwarza zagrożenie. Urzędowe tryby nie dają rady.

Drewniak wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków, ale problemem nie jest uzyskanie zgody na rozbiórkę ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

-Przeszkoda to konsekwentny upór właścicielki tego obiektu. Pani nie chce, choć tu nie mieszka, wymeldować się – rozkłada ręce Janusz Dąbek, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Pabianicach.

PINB wydał decyzje o wyłączeniu budynku z użytkowania i skierował do prokuratury powiadomienie, mówiące o powodowaniu zagrożeń. Sprawa się toczy, ale już wcześniej (kilka lat temu) skierowanie przez ten organ sprawy do sądu na niewiele się zdało. Sąd ukarał kobietę grzywną wysokości 200 zł.